Památkově chráněná budova

Památkové chráněnou budovou se rozumí objekt zapsaný do Ústředního seznamu kulturních památek. Seznam byl vytvořen proto, aby upozornil na významné stavby minulosti, které mají být chráněny jako doklady stavebnictví a stavebních slohů dob minulých, měly nebo mají historický a kulturní význam apod.

Při jejich ochraně je povinna veřejná správa činit taková opatření, aby nedocházelo k neodůvodněným ztrátám jejich památkových hodnot, a to i jejich prvků. K jejich ochraně existují zákony a vyhlášky, na druhé straně se většinou památková hodnota budovy střetává se zájmy majitelů a uživatelů chráněných nemovitostí nebo jejich částí. A pak je důležité najít správnou vůli ke kompromisu, což se ale ne vždy daří, takže mnohé památky byly zcela proto nechány svému osudu, zničené a některé i zdemolované.

Majitel budovy je povinen při všech stavebních úpravách žádat stanovisko památkové péče, na druhé straně je možné na památkové chráněné budovy žádat od státu, resp. od obce dotace.

Related posts