Loft

Loftem se dnes rozumí bývalý hospodářský objekt, respektive jiná vhodná budova, který se po úpravách změnila k bydlení. Často se jedná o památkové chráněné budovy. Zvyk upravovat bývalé průmyslové prostory k bydlení, popř. dalšímu využití k nám přišel ze západní Evropy, kde má již dlouhou tradici od poloviny 20. století.

Andy Warhol

K propagátorů patřil i světově známý umělec Andy Warhol. Zpočátku šlo o nouzové bydlení, ale časem se z něho stala luxusní forma bydlení, kterou si oblíbili bytoví architekti kvůli své rozmanitosti.

Lofty nemají žádná pravidla, zasahují i do více pater, mají velké otevřené prostory apod. V jádru jde vlastně o rekonstrukci průmyslových budov změnou nejen na byty, ale i třeba na umělecké galerie a studiové prostory. Ve velkých  aglomeracích se z nich stávají „čtvrtě umění“.

Loftové byty se v poslední době začínají objevovat i v České republice (např. Nuselský mlýn v Praze nebo pivovar v Lochnově).

Related posts