Zábor veřejného prostranství

Stavební a výkopové práce jsou nevyhnutelnou součástí běžného provozu na veřejně dostupných místech. Zvláště ve velkých městech se s nimi setkáváme v průběhu celého roku, kdy je zapotřebí položit inženýrské sítě, opravit část chodníku nebo na daném území umístit stavební materiál. Veškeré tyto a jim podobné úkony vyžadují zábor veřejného prostranství s cílem upozornit na omezení a zajistit bezpečnost kolemjdoucích.

zábor veřejného prostranství

Svěřte zábor veřejného prostranství do rukou odborníků

Oběhat množství úřadů a zajistit potřebná povolení rozhodně není otázkou pár hodin. Časové prodlevy oddalují plánovaný záměr a přispívají k finančním ztrátám. Veškerým nesnázím lze snadno předcházet, svěříte-li nevyhnutelné náležitosti do rukou odborníků s dlouholetými zkušenostmi. Na základě vašich představ vytvoří konkrétní postup pro zábor veřejného prostranství, které následně opatří dopravním značením. Postarají se o uzavření nájemní smlouvy s technickou správou komunikací hlavního města a informují odbory dopravní policie. Finální verdikt v podobě rozhodnutí o užívání pozemní komunikace umožňuje zahájit nezbytné činnosti.

Spolehlivé zajištění záboru

Potřebné doklady si můžete zajistit svépomocí, ale počítejte s několikatýdenním zpožděním započatých prací. Profesionální firmy vycházejí z praktických zkušeností a bez problémů vyjednají prodloužení nebo zkrácení záboru s vrácením přebytečných poplatků. Administrativní úkony navíc vyřídí v nejkratší možné lhůtě.

Služeb spolehlivé firmy lze využít také v případě vlastnictví kavárny či restaurace, kterou byste rádi rozšířili o venkovní posezení. Zábor veřejného prostranství je nutný pro postavení lešení, stavební techniky i přistavení kontejneru. Bez dodržení zákonných norem se zbytečně vystavujete riziku finančního postihu a nemožnosti dokončit plánovaný projekt. Postupujte v souladu s předpisy a udělejte maximum pro zabezpečení svého projektu tak, aby neohrozil veřejnost či dopravu.

Related posts