Suterénní byt

Suterénní byty jsou byty v nejspodnějších obyvatelných podlažích domů, obvykle tak, že jeho vnější zdi jsou z větší či menší části zapuštěné do okolního terénu a s tím související většinou jen menší okna i někdy výše umístěná a vedoucí třeba přímo na chodník.

Z toho vyplývají hlavní vady takového bydlení, a to je hlavně vlhkost, protože sklepní chlad může a taky odrazuje od realizace nápadu na hodnotné využití těchto dříve opomíjených prostor. V druhé řadě je to horší větratelnost díky malým okénkům. Jenže ozdravění a odvlhčení suterénních prostor nebývá snadné a obyvatelé se často nevyhnou kompletní rekonstrukci.

Suterénní byty se stávající oblíbenějšími

Není divu, protože dnešní moderní technologie si již z větší částí dokáží s těmito zápory poradit. Jednou z možností nápravy vad jsou teplovzdušné panely. Ty dokáží do bytu vehnat čerstvý vzduch a ten ještě předehřátý, takže se celkově sníží další náklady za vytápění.

Přiváděný vzduch do místnosti je totiž již sluncem předehřátý, protože kolektory jsou umísťovány na slunném místě domu, třeba na jižní zdi přízemí. Ohřívá se tu vzduch sluncem a ten je pak ventilátor vhání do suterénního bytu. Současně tento suchý a předehřátý vzduch vytlačuje vlhký a chladný vzduch ze sklepních prostor ven.

Populární zejména ve velkých městech

Suterénní byty rostou na oblibě zejména ve velkých západních městech, kde jsou ceny za bydlení astronomické. Suterénní byty jsou tak příležitostí, jak bydlet v centru o něco levněji.

Related posts