Dražební vyhláška

Dražební vyhláška, neboli usnesení o nařízení dražebního jednání k prodeji nemovitostí, je vydávaná rozhodnutím soudního exekutora. Ten na ní uvede dobu a místo konání dražby, věc, které se budou dražit, s jejich příslušenstvím, výslednou cenu, nejnižší podání a další skutečnosti, které jsou nutné pro průběh dražby.

Dražební vyhláška se doručuje dlužníkovi, jeho manželovi a dalším subjektům či úřadům podle druhu dražby, zejména katastrálnímu, obecnímu a finančnímu úřadu. Dále se zveřejňuje na úřední desce exekutora, případně obecního úřadu. Také bývá zveřejněna na Portálu dražeb a v Centrální evidenci exekucí. To vše za účelem, aby se o dražbě dozvědělo co největší okruh zájemců a výtěžek dražby byl také proto co nejvyšší.

Co však v dražební vyhlášce není, je celkový počet exekucí vedených proti danému dlužníkovi a samozřejmě i kompletní výše dluhů. Další jeho věřitelé se do řízení přihlašují teprve na základě vyhlášky, nemohou být proto uvedeni v jejím textu. Problémy také vyplývají z neznalosti, kdy se třeba na dlužnou částku 15 tisíc draží objekt o ceně 150 tisíc, protože většinou jsou na dlužníka hlášeny další pohledávky.

Related posts