Česká národní banka

ČNB má jako ústřední banka dohled nad finančním trhem v republice, to znamená, že určuje měnovou politiku státu, vydává bankovky a mince a řídí i peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank. Je to nezávislý orgán zřízený Ústavou ČR a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Česká národní banka jako nezávislá instituce

ČNB má postavení veřejnoprávního subjektu a jsou mu svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném zákonem. ČNB hospodaří samostatně s majetkem, který mu byl svěřen státem a do jeho činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Mezi její pravomoci patří například stanovování úrokových sazeb PRIBOR, apod.

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, guvernér, 2 viceguvernéři a 4 členové bankovní rady, které všechny jmenuje prezident republiky na šest let. Aktuálně je až do roku 2016 guvernérem Miroslav Singer. Nahradil Zdeňka Tůmu, který předčasně odstoupil.

Related posts