Dražba

Dražba čili aukce, dříve se také říkalo licitace, je jednou z forem obchodování se zboží nebo službami, kdy cena není předem stanovena, nebo jen základní výše, ale určí se během až dražby.

Ta probíhá formou soutěži mezi několika nakupujících či prodávajících. Jde o to, kolik je schopen každý se zájemců, za danou věc zaplatit. Zájemci tedy během dražby dávají své cenové návrhy postupně a nakonec zvítězí ten, kdo navrhne částku nejvyšší. Dražbu řídí licitátor, jinak předsedajíc dražbě, který přijímá jednotlivé návrhy a vyhlásí účastníka, zvaného vydražitele, který dražby vyhrál. S ním se pak uzavře na danou věc kupní smlouvu.

Během let se vytvořilo několik způsobů dražeb, kdy se například nabízejí částky osobně na místě nebo se mohou „přihazovat“ vzdáleně třeba telefonem nebo zástupcem. Dražby jsou i např. obálkové, kdy se nejvyšší cena určí po otevření obálek od jednotlivých zájemců s tím, že není známo, kolik kdo nabízí. Organizátor dražby, neboli dražebník, aukcionář nebo aukční společnosti dostává provizi danou určitým procentem z konečné prodejní ceny.

Existují i moderní způsoby dražby přes internet, snad každý zná internetový nákupní portál Aukro nebo zahraniční eBay.

Related posts