Energetická náročnost budovy

Pojem energetická náročnost budovy podává informaci o energetické náročnosti provozu budovy či jiného domu nebo nemovitosti. Jde o různá hlediska, zejména z pohledu na hospodaření s energiemi. Průkaz energetické náročnosti budovy je od 1. ledna 2013 nutno přikládat při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a nebo i jen při pronájmu budovy od s plochou nad 50 m2. V případě pronájmu části budovy je průkaz potřeba až od 1. ledna 2016.

Pokud tento průkaz nebudete schopni doložit, nepodnikatelům hrozí pokuta do 100 000 Kč (podnikatelům až 5 milionů)

Energetická náročnost stavby informuje o tom, jak energeticky náročný je provoz nemovitosti pomocí písmen A-G, jako u domácích elektrických spotřebičů. Jde tu o typ a technické údaje budovy, užití energie v budově, energetickou bilanci budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané aj. Současně se mohou doporučit opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy.

Energetická náročnost budovy je tedy komplexním rozbor nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi a výsledky by mohly mít vliv a na její snižování, na ceny jednotlivých stavebních opatření a následně na zhodnocení návratnosti investic.

Cena průkazu energetické náročnosti budovy

Průkaz se vydává s desetiletou platností. Pokud by během této doby byla stavba prodávána, pronajímána nebo výrazně rekonstruována, bude nutné nechat si vypracovat nový průkaz. Cena se výrazně liší v závislosti na mnoha faktorech. Nejlevnější energetický průkaz pořídíte již kolem 2 000 Kč, avšak raději počítejte s cenou přibližně dvojnásobnou. Zejména nízkoenergetické stavby či pasivní domy budou mít vystavení tohoto průkazu ještě dražší kvůli větší složitosti výpočtu s přihlédnutím na využití obnovitelných zdrojů.

Related posts