Solární kolektor

Solárním kolektorem se rozumí zařízení, které přeměňuje sluneční záření na jiný druh energie. V současnosti se jedná o velmi oblíbený způsob čerpání energie z obnovitelných zdrojů. Slunce nám poskytuje neomezenou energii, kterou lze právě díky solárním kolektorům využít. Solárních kolektorů využívají jak jednotliví uživatelé, kteří je obvykle připevňují na střechy svých rodinných domů, tak i celé firmy. Existují dva základní typy panelů:

  • solární kolektory pro ohřev TUV
  • fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie

Solární kolektory pro ohřev TUV

Využívá se působení světla na speciální nádobu v jejímž nitru je nosné médium (dnes se většinou jedná o nemrznoucí směs pro celoroční provoz). Dochází k ohřevu tohoto média, které následně ohřívá již samotnou vodu v  bojleru.

Fotovoltaické panely

Fotovoltaický článek je schopný měnit světlo na elektrickou energii fotovoltaickým jevem. Tento jev je znám do roku 1839, ale současné zařízení bylo vyvinuto až v roce 1954, kdy se přišlo na to, že dopovaný křemík má vysokou citlivost na světlo. Vzniklo tak zařízení s účinností kolem 6 procent.

Fotovoltaický článek je tvořen polovodičovou p-n diodou a vyrábějí se z křemíkových plátků z monokrystalického nebo polykrystalického křemíku, jde o metodu užívanou asi 85% solárních článků na trhu.

Při technologie tenkých vrstev je článek tvořen nosnou plochou, např. sklem, textilií, na které se napaří tenké vrstvy amorfního nebo mikrokrystalického křemíku. Množství materiálu je nižší než u tlustých vrstev, články jsou proto levnější, ale také méně účinné a s kratší životností.

Existují fotovoltaické články bez křemíku, kdy se používají různé organické sloučeniny, polymery a podobně, ovšem zatím jde jen o výzkumy a do uvedení do praxe mají daleko.

Tuto energii lze spotřebovávat v rámci naší spotřeby nebo ji dodávat do sítě za zvýhodněných podmínek prostřednictvím štědré dotační politiky. O její aktuální výši se informujte na stránkách mzp.cz.

Vyrobená elektřina se následně prodává energetickým závodům, které ji vykupují. Jelikož se jedná o ekologickou energii, tak je vykupována za vyšší hodnotu než je tržní. Pozitivní vliv to má na životní prostředí, negativní vliv to má na peněženky jednotlivých spotřebitelů, jelikož se díky velké popularitě této ekologické energie v minulých letech, elektřina v posledních letech zdražila. Solární kolektory se ovšem neustále rozšiřují a je možné, že časem nahradí většinu nejrozšířenějších zdrojů elektrické energie.

Related posts