Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (zkratka ERÚ) byl zákonem zřízen 1. ledna 2001, tedy je poměrně mladý. Jeho sídlo je v Jihlavě a má dislokované pracoviště v Praze. Hlavním představitelem je předseda, kterého jmenuje prezident republiky na návrh vlády na 6 let. Předsedu, resp. předsedkyni, protože v současné době je jí Ing. Alena Vitásková, zastupují tři místopředsedové.

Co má ERÚ na starosti?

Je to regulace cen, což obyvatelé ČR hodnotí velice negativně, protože ceny energií rok od roku neustále stoupají. Stejně s takovým názorem hodnotí veřejnost pro další bod činnosti ERÚ – ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů.

Z dalších bodů to je podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla, ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, šetření soutěžních podmínek, spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích a výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.

V poslední době se hodně mluví o ERÚ v souvislosti se solární energií, kdy úřad podcenil tržní situaci a pozdě reagoval na rychlé změny na trhu (pokles nákladů na výrobu elektřiny ze Slunce). Tento problém dosud není vyřešený a z velké části zapříčil růst cen elektřiny pro spotřebitele v minulých letech.

Related posts