Zelená úsporám

Cílem projektu Zelená úsporám byla zejména finanční podpora majitelů rodinných domů (i bytových, kde jsou družstva nájemníků) a pak i pro veřejné budovy, a to v poměru 70 a 30 procent. Tato podpora souvisela se snižováním nákladů na bydlení, případně provoz veřejných budov. Nejčastěji se tak využívala na kompletní zateplení a výměnu oken.

Po úvodním pomalém rozjezdu v roce 2009 se rychle nastřádalo až 80 tisíc žádostí na částku vysoce překračující 20 miliard korun. Zpracování žádostí tak bude ukončeno až na přelomu let 2012/2013. Už se pomalu rozbíhá druhé kolo, které se nazývá Nová zelená úsporám a má stejný poměr rozdělení prostředků.

Nová zelená úsporám 2013

První žádosti o dotaci bude možno dle Ministerstva životního prostředí podávat v srpnu 2013 a to by mělo být k dispozici 1,4 miliardy korun. Žádosti budou řešeny zpětně i na akce započaté po 1. lednu 2013. Na jednotlivé případy bude výše podpory dle návrhu ministerstva životního prostředí záviset na podílu uspořené energie, přičemž nebude možno na tutéž akci čerpat podpory z dalších dotačních programů. Tyto limity jsou přísnější oproti původní Zelená úsporám, cílí se tak zejména na nízkoenergetické stavby, případně pasivní domy.

Pomůže nastartovat českou ekonomiku

Program by měl mít pozitivní vliv na životní prostředí a současně povzbudit českou ekonomiku. Bude financován prostředky z dražeb emisních povolenek a měl by běžet až do roku 2020 (mluví se až o 28 miliardách korun). Profitovat z něho by mělo tedy nejen stavebnictví, ale i doprava a některé doprovodné služby. Ministerstvo spočítalo, že 1 Kč vložená do Nové zelené úsporám přinese v konečném účtování v průměru 2,84 Kč dodatečného HDP a navíc se ušetří finance obcím, které ze svých rozpočtů investují do rekonstrukcí a tím si meziročně snižují provozní náklady. A konečně Nová zelená úsporám přispěje k lepšímu vzhledu obcí a měst.

Related posts