Exteriér

Slovo exteriér pochází z francouzštiny, kde znamená „vnější“, a opravdu tak označuje to, co je (venku povrch budovy a jeho vztah k interiéru) nebo v okolí, je to protiklad interiéru. Když se lidé začali zabývat architekturou, mnozí z architektů řešili to, jak právě spojit exteriér s interiérem, jak oba protichůdné prvky spojit. Člověk se pohybuje v obojím, takže jak s tím?

Zahrady a parky

Výtvarně pojatý exteriér se můžeme pojmenovat různě, to záleží na tom, kde je, jak vypadá, z čeho vychází apod. Nejčastěji se nám ale vybaví zahrady a parky, ovšem exteriér je i dvorek za domem, ulice před ním a jistě i les za městem.

Exteriér zahrnuje také

  • zahrada případně střešní zahrada
  • jezírko nebo bazén
  • dětské hřiště
  • chodníky a trávník
  • skalky, stromy a keře
  • ploty a branka

V těchto oblastech se již většinou angažuje zahradní architekt, který se specializuje pouze na tyto úpravy.

Veřejný prostor

Vraťme se ale k exteriérům upravovaným, jejichž vývoj prošel skutečně dlouhými staletími. Bohužel i dnes se setkáme s pracemi architektů, kteří o výsledcích úsilí let minulých nevědí nic a řeší třeba středy měst nebo městské parky nevhodně. Ale na druhou stranu se můžeme setkat s pracemi vynikajícími, mnohé lázeňské parky jsou toho příkladem.

V širším měřítku se exteriéry zabývá tzv. krajinná architektura. Ta pracuje s velkými plochami, třeba rekultivací oblastí v Podkrušnohoří apod. A jak se pozná dobrá práce takového krajinného architekta? Tak, že si myslíme, že se díváme na krajinu, která vypadá přirozeně, jako by tam ani žádný architekt nepracoval.

Related posts