Mohou cizinci vlastnit nemovitosti na území České republiky?

Ještě před čtyřmi lety by cizinci, kteří chtějí na území České republiky koupit nemovitost, byli vystaveni před složitou situaci. Právní a zákonná omezení bývala ještě před rokem 2009 velmi specifická a pro cizince, bez českého občanství, bylo velmi složité pořízení vlastní nemovitosti. Rok 2009 byl v této situaci přelomový.

Proč se situace nezměnila po vstupu do EU?

Při vstupu České republiky do Evropské Unie 1.5.2004 byla ještě stále v působnosti omezení o koupi nemovitosti pro všechny osoby bez českého občanství. Při vstupu do EU byly totiž v platnosti stále některá přechodná zákonná omezení vyjednaná vládou ČR a zapsaná ve smlouvě. Více než 4 roky poté, co u nás tato omezení padla, mohou kupovat nemovitosti na našem území také cizinci. Ale až do konce dubna 2011 obyvatelé unie nemohli kupovat zemědělskou půdu v ČR, nyní již i toto omezení padlo.

Kteří cizinci nejčastěji kupují nemovitosti?

Nejčastějšími cizinci, kteří kupují reality na českém území jsou Slováci. Podobnost jazyku a ještě nedávné spojení a přátelské vztahy jsou pro Slováky ideálními podmínkami, když se chtějí přestěhovat. Navíc mnoho slovenských občanů studuje na českých vysokých školách a část z nich po studiu zůstává u nás pracovat.

Další národností, která na našem trhu často kupuje nemovitosti jsou samozřejmě Vietnamci. Zvýšená poptávka velkých společností po levné pracovní síle má za následek stále vyšší nárůst vietnamské populace na našem území. Z těchto důvodů je také zvýšený nárůst kupců z postsovětských zemí (Ukrajina, Rusko, Mongolsko). České nemovitosti jsou také žádané pro Nizozemce. Z posledních průzkumů dokonce vyplývá velmi zajímavé zjištění. Zejména v Praze se v současnosti staví množství nových projektů. Až 30% bytů a rodinných domů z těchto projektů nepůjde do vlastnictví u českých kupců, ale cizinců. Mnoho realitních kanceláří se tak přímo zaměřuje na zahraniční klienty.

Existují nějaká omezení nebo privilegia pro české občany?

Nejnovější znění českého zákona udává stejnou možnost koupě nemovitosti pro občana České republiky i cizince. Cizinci mají na nemovitosti stejná práva. Žádná omezení pro ně neplatí. Mohou také využívat stejné možnosti financování nemovitostí. I banky mohou cizím občanům na území naší republiky poskytovat hypoteční úvěry. Nákup nemovitosti mohou cizinci také financovat ze stavebního spoření. Nákup a financování nemovitosti podléhá stejným pravidlům pro všechny. Více o půjčkách na bydlení zjistíte zde.

Mnohé reality jsou přímo nachystané pro cizince, zdroj: shutterstock.com
Mnohé reality jsou přímo nachystané pro cizince, zdroj: shutterstock.com

Jaké druhy bydlení jsou pro cizince tedy k dispozici?

Stejná práva pro nákup nemovitosti také umožňují cizincům využívat stejně také ostatní druhy bydlení, které jsou na našem území k dispozici. Jaké to jsou?

  1. bydlení v osobním vlastnictví

Bydlení v osobním vlastnictví je druh bydlení, kdy danou nemovitost koupíte. Podpisem a uzavřením kupní smlouvy se každý může okamžitě stát vlastníkem nemovitosti. Další možnosti využívání nemovitosti jsou již na zvážení vlastníka.

  1. bydlení v nájmu

Bydlení v podnájmu umožňuje sepsání a podpis nájemní smlouvy. Ta je podepsána dvěma stranami – pronajímatelem a nájemcem. Pro nájemce je povinnost dodržovat veškeré podmínky, které jsou sepsány v nájemní smlouvě.

  1. bydlení v podnájmu

Do podnájmu je možné přenechat další osobě i pronajatý byt nebo jen jeho část. Tento druh bydlení může poskytovat i osoba, která není v přímém vlastnictví nemovitosti, ale má pouze sepsanou nájemní smlouvu, která tuto situaci umožňuje.

  1. družstevní bydlení

Při uzavření nájemní smlouvy s bytovým družstvem se stáváte jeho členem a respektujete jeho podmínky a pravidla.

  1. další druhy bydlení

Mezi další druhy bydlení se řadí například ubytování na vysokoškolských kolejích, ubytovnách nebo hotelích.

Related posts