Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitostí do konce května 2013

Daň z nemovitosti musí majitelé bytů, rodinných domů či pozemků každoročně uhradit do 31.5. Zapamatování tohoto data ani složitému výpočtu výše daně však nemusíte věnovat velkou pozornost. Finanční úřad vás na termín platby i celkovou sumu upozorní zasláním složenky na vaši adresu. Letos se to ale neobešlo bez problémů, více se dozvíte v druhé části článku.

Způsoby úhrady

Daň z nemovitosti lze uhradit bezhotovostním převodem. Tuto variantu využije zřejmě největší část plátců. Je však třeba si uvědomit, že odeslaná částka se na účet finančního úřadu nepřepíše okamžitě. Platba by se však měla na účtu finančního úřadu objevit nejpozději ke 31.5., proto je třeba převod provést s předstihem nejlépe několika dní. Pokud daň z nemovitosti překročí 5 000 Kč, je možné ji zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu.

Druhou možností je zaplatit daň přímo na pokladně příslušného finančního úřadu v jejímž obvodě se nachází váš rodinný dům. V posledních dnech měsíce května zde však můžete očekávat nepříjemně dlouhé fronty. Složenku lze uhradit také klasicky na poště v místě. Zde vám k platbě připočítají poplatek 22 Kč za složenku případně více dle placené částky. Za výrazně kratší čas strávený ve frontě však tato částka řadě lidí stojí.

Chyba v číslech účtů

V letošním roce hrozí čekání v dlouhých frontách na finančním úřadě v posledním květnovém týdnu více než jindy. Na poslední chvíli půjdou daň zaplatit i ti, kteří obvykle platí s předstihem. Od letošního roku došlo ke změně správcovství daně z nemovitosti. Mění se proto i účet pro zaslání platby předepsané daně.

Pozor si dejte při placení daně z nemovitostí při prodeji bytu. Vždy se bere stav k prvnímu lednu daného roku a daň se platí ročně. Žádný výpočet pro poměrnou část platby neexistuje!

Při rozesílání složenek však došlo k chybě a lidé obdrželi složenky s neexistujícím číslem účtu. Počátkem května finanční úřad situaci napravil omluvným dopisem a zasláním složenky se správnými údaji. Ti, kteří daň odeslali bezhotovostním převodem či z pošty na neexistující účet, musí platbu provést znovu. O své peníze se však bát nemusí.

Banky i pošta platby zaslané na nesprávný účet vrací. Poplatky spojené s odesláním daně však pošta ani banka nevrací. Jejich náhradu lze vyžádat na libovolném pracovišti finančního úřadu. Pro vrácení poštovního poplatku 22 Kč postačí dodat originál zaplacené složenky se špatným číslem účtu. Při žádosti o navrácení bankovních poplatků se jedná o proces složitější, který se kvůli několikakorunovým položkám většinou nevyplatí podstoupit.

Pro kontrolu uvádíme čísla účtů jednotlivých pracovišť finančních úřadů. Na alonži složenky naleznete informaci o tom, na který z finančních úřadů má vaše platba směřovat.

 • FÚ pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
 • FÚ pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710
 • FÚ pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
 • FÚ pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
 • FÚ pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710
 • FÚ pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710
 • FÚ pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
 • FÚ pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
 • FÚ pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
 • FÚ pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
 • FÚ pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
 • FÚ pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
 • FÚ pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
 • FÚ pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710

Related posts