Geodetické práce ve vztahu k vašemu stavebnímu pozemku

Rozhodnutí padlo a vy budete zanedlouho stavět svůj nový rodinný dům. Ale ještě než se do díla pustí zedníci, je třeba udělat přípravné práce. K těm pochopitelně patří i vytvoření projektové dokumentace profesionálem a s tím spojené geodetické práce, o které se postarají zkušení zeměměřičtí inženýři.

Zaměření pozemku ve 3D modelu terénu

Aby mohl projektant začít navrhovat svůj projekt na rodinný dům, musí znát aktuální zákres hranic pozemku a inženýrských sítí podle katastru nemovitostí i výškové zaměření pozemku včetně vrstevnicového plánu. Bez součinnosti geodetů se tak žádná výstavba rodinného domu neobejde. V současné době jsou veškeré výsledné elaboráty mapového podkladu dodávané v digitální podobě, a to ve formátech, s nimiž obvykle projektanti pracují. Kromě toho lze pochopitelně dodat i prostorový 3D model terénu.

Geometrický plán a katastrální úřad

Geodetický plán  budete potřebovat ke změně v evidenci katastru nemovitostí. Bývá přílohou smlouvy nebo rozhodnutí toho orgánu, kterým se zápis do katastru provádí. Práci geodetů využijete zvláště tehdy, když se bude jednat o rozdělení pozemku nebo změny jeho hranice, vyznačení budovy, vyznačení věcného břemene či práva stavby.

Inženýring a zajištění veškerých povolení

Koupě stavebního pozemku není jednoduchou záležitostí a i při ní vám může pomoci součinnost geodetů při auditu pozemku, kteří prověří pozemek z hlediska památkové ochrany a životního prostředí  z hlediska katastru nemovitostí, nejedná-li se o duplicitní vlastnictví či nemá-li pozemek jinou vadu, který by nějakým způsobem omezovala vaše práva.

S prací geodetů je také spojený inženýring – tento poměrně neznámý pojem v sobě skrývá veškerou agendu spojenou s prováděním staveb – ohlášení stavby, vyřízení stavebního povolení, záborů a územního rozhodnutí či zajištění technického dozoru na prováděné stavbě.

Related posts