Bude potřeba stavební povolení, nebo stačí ohlášení stavby?

Ohláška neboli ohlášení stavby je zjednodušená verze stavebního povolení pro rekreační objekty, rodinné domy a jiné stavby, a pro jejich přístavby a nástavby. Ohlášení stavby nám umožňuje stavět rychleji, ale bude potřeba projít územním řízením. Kdy je to vhodné? 

Vše je ukotveno v zákoně

Když si nejsme jisti, jakým způsobem budeme upravovat své bydlení, můžeme nahlédnout do stavebního zákona, nebo si nechat poradit na stavebním úřadě. Zde nám poskytnou všechny potřebné informace. Dozvíme se, za jakých podmínek je možná demolice nevyhovujícího objektu, jestli je nutný demoliční výměr, ale také jak stavět. 

Bez povolení i bez ohlášení

Některé drobné úpravy okolo domu můžeme provádět, aniž bychom museli úřady informovat. Například se jedná o opěrné zdi do výšky jednoho metru, nebo o oplocení s výškou do dvou metrů, které nehraničí s veřejným prostranstvím. 

Ohlašovat nemusíme ani skleníky s plochou do 40 metrů čtverečních a výškou pěti metrů, které jsou více než dva metry od hranice našeho pozemku. Nemusíme hlásit ani stavby u rodinného domu, které mají plochu 25 metrů čtverečních a mají jen jedno nadzemní podlaží. Ohlašovat nemusíme ani bazén do 40 metrů čtverečních plochy. Vždy se ale musí jednat o objekty, které jsou nejméně dva metry od hranice našeho pozemku. 

Jen s ohlášením 

S ohlášením stavby si vystačíme, když budeme stavět obydlí pro rekreaci či bydlení s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Ohlášení nám stačí také u některé změny staveb, pokud nezasahujeme do nosných konstrukcí stavby. Obecně v tomto ohledu existuje poměrně dost pravidel a výjimek, proto je nejlepší se informovat přímo na úřadě. 

Stavební povolení budeme potřebovat pokaždé, kdy budeme zasahovat do nosných konstrukcí bytových domů nebo rodinných domů. Povolení je nutné také v případě stavby studny, při jejím prohlubování nebo rekonstrukci.

Related posts