Kdy je potřeba statický posudek a na kolik vás vyjde?

Statický posudek je dokument, který vás při rekonstrukci domu či bytu nejen ujistí o bezpečnosti budoucího bydlení. V mnohých případech je zpracování statického posudku vyžadováno stavebním úřadem či bytovým družstvem. Podívejme se na problematiku statického posudku podrobněji.

Kdy je nutné nechat zpracovat statický posudek?

Statický posudek si můžete nechat zpracovat z mnoha důvodů. Z vlastní iniciativy si můžete nechat  zpracovat statický posudek například při:

 • koupi budovy, abyste zjistili její stav a zhodnotili, zda má smysl do dané nemovitosti investovat
 • podezření na špatný stav budovy – statický posudek byste si rovněž měli nechat zpracovat, pokud na stěnách svého domu objevíte trhliny či jiné podezřelé deformace
 • zasklení či zastřešení balkónů – zvážit byste měli pořízení statického posudku v případě zastřešení či zasklení balkónu za použití těžkých konstrukcí

Statický posudek budete nuceni zajistit  v těchto případech:

 • stavba nového domu – statický posudek je vyžadován pro získání stavebního povolení
 • rekonstrukce zasahující do nosných konstrukcí – bourání nosných i nenosných zdí či vybourání otvorů pro dveře v nosných i nenosných zdech, přemístění příček
 • rekonstrukce budovy, která změní zatížení konstrukcí – rekonstrukce umakartového jádra a jeho náhrada zděným jádrem, přemístění těžkého zařízení – trezor, velká knihovna, přeměna obytné místnosti na sklad, atd.
 • změna účelu místnosti – přebudování půdy na obytné prostory
 • zateplování budovy – pokud jde o zateplování v programu Zelená úsporám

Co budete potřebovat ke zpracování statického posudku?

Statický posudek je dokument, který zhodnotí stav konstrukce budovy. V případě zjištěných nedostatků navrhne řešení jejich nápravy, v případě rekonstrukcí a změny zatížení konstrukce budovy navrhne řešení, jak tuto přestavbu správně provést. Dokument může být dále doplněn o fotodokumentaci, statický výpočet i zjednodušenou výkresovou dokumentaci navržených řešení.

Pro vypracování statického posudku budete potřebovat dodat:

 • původní stavební dokumentaci – pokud se jedná o starý dům, jehož projektová dokumentace vám chybí, provede statik vlastní zaměření
 • informace o stáří objektu, jeho využití v minulosti, atp.
 • zajistit přístup do objektu za účelem měření, zavedení sond, atp.

Průběh zpracování posudku

Při výběru statika by neměla hrát roli jen cena. Nejprve se ujistěte, zda statický posudek necháváte zpracovat u autorizovaného statika. Ten je evidován v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaný statik musel prokázat své znalosti i praxi před komisí a může nést za svůj posudek a navržená řešení odpovědnost. Statik by měl navíc být ze zákona pojištěn.

Dále při výběru zohledněte, co vše je v nabízené ceně zahrnuto. Cena by měla zahrnovat konzultaci a osobní návštěvu posuzované budovy statikem, hodnocení stavu budovy, rozbor zjištěných problémů a návrh řešení. Někteří statici jednotlivé úkony účtují zvlášť.

Na kolik vás vyjde statický posudek?

Cena statického posudku závisí na jeho náročnosti, posudky pro jednoduché případy (nový otvor pro dveře, přestavba bytového jádra) pořídíte od 3 000 Kč. Statické posudky pro větší zásahy do konstrukce budovy začínají na 6 000 Kč (zpravidla se odvíjí od m2 podlahové plochy a cestovních výdajů). Ze zákona musí být každý statik pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout. Zajímejte se tedy i o to, zda a na jakou částku je pojištěn.

Related posts

One Thought to “Kdy je potřeba statický posudek a na kolik vás vyjde?”

Comments are closed.