Státní fond rozvoje bydlení – jaké dotace je možné získat v roce 2016?

Zajištění bydlení je pro spokojený život důležité. Vlastní bydlení je však velmi drahá záležitost. A to nejen pro mladé páry a rodiny, ale třeba také pro zdravotně postižené spoluobčany. Pomocnou ruku v získání či vylepšení vlastního bydlení může podat Státní fond rozvoje bydlení.

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení si klade za cíl podporu investic do bydlení. Ať už jde o stavbu nových bytových domů nebo rekonstrukci stávajících bytových domů i domů rodinných. Výsledkem by mělo být nejen dosažitelné kvalitní bydlení. Důsledkem má být také rozvoj stavebnictví, které je jedním z hlavních odvětví odrážejících stav ekonomiky státu.

Rozvoji bydlení fond napomáhá především formou nízkoúročených půjček. A dále v menší míře také formou nenávratných investic v podobě dotací. Tyto nenávratové investice se však vztahují již pouze na starší smlouvy.

Programy podpory rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení nabízí podporu nejen fyzickým osobám, ale také obcím. Forma podpory se liší v závislosti na aktuálně schválených programech. Každý rok však fond nabízí několik programů pro různé druhy investic.
Podívejme se na základní programy, které Státní fond rozvoje bydlení nabízí:

  • Program 150 – je určen pro mladé lidi, kteří plánují opravu (výměnu starých rozvodů, apod.) či modernizaci bydlení, podmínkou je věk do 36 let a vlastnický podíl na bytu či domě. Program nabízí úvěr až do výše 150 000 Kč se stabilní nízkou úrokovou sazbou 2%. Doba splácení je nastavena na 10 let, což umožní nízké měsíční splátky, které si budou moci mladí bez větších problémů dovolit. Úvěr lze čerpat za účelem připojení k sítím, opravy obvodového pláště domu či střechy, opravu koupelny, kuchyně, atd.
  • Program Panel – je určen pro všechny vlastníky bytových domů, využít je mohou fyzické osoby, ale také družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek, či obce vlastnící bytové domy. Program nabízí nízkoúročené úvěry na plastové okna, zateplení a další modernizace bytových domů. Úrok může dosahovat dokonce až minima 0,75% a doba splácení může být až 30 let.
  • Program Jessica – je určen opět všem majitelům bytových domů od fyzických osob až po družstva, SVJ nebo obce. Nízkoúročené půjčky mohou být poskytnuty za účelem rekonstrukce a modernizace společných částí domu nebo na zřízení či rekonstrukci sociálního bydlení.
  • Program výstavby – cílem programu je poskytnou nízkoúročené úvěry na výstavbu nájemních bytů pro vymezené skupiny obyvatel
  • Program Živel – poskytuje podporu na obnovu bydlení po zasažení živelnou katastrofou, například při povodni, extrémně silném větru nebo bouřce s krupobitím.
  • Programy Pro obce – nízkoúročené úvěry obcím na rozvoj infrastruktury i bydlení v obci

Finanční prostředky pro rok 2016

V září tohoto roku byl vládou schválen rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2016. Na nízkoúročené úvěry bude fond moci poskytnout dohromady 1,06 miliardy korun. Takto investované finanční prostředky mají svou návratnost ve formě splacení jistiny úvěru i splacení úvěrů z půjčené částky. Pro nenávratné dotace pro rok 2016 bylo ze státního rozpočtu vyčleněno 118,6 miliónů korun. S dotacemi se počítá například ve formě snížení jistiny z úvěru v Programu 150 při narození dítěte.

Related posts