Dotační program zelená úsporám bude v roce 2013 opět otevřen

Projekt Zelená úsporám se za dobu svého působením setkal s velmi kladnými ohlasy a také s rozšířeným zájmem. Ze začátku pomalý rozjezd byl podpořen zmírněním podmínek a tím byl odstartován boom při kterém se rozdělilo přes 20 miliard. Nyní se pravě finalizuje podoba programu nazvaného jednoduše Nová zelená úsporám. Ten poběží v letech 2013 – 2020.

Mnoho společností, podnikatelů i fyzických osob tento program velmi často využívalo. Právě proto byl vyvinut velký zájem o to, aby se žádný konec tohoto programu neuskutečnil a program běžel dál. To se bohužel nestalo. Naštěstí ministr životního prostředí Tomáš Chalupa představil další dotační program Nová zelená úsporám. Ten bude navazovat na svého velice úspěšného předchůdce.

Nová zelená úsporám je připravena pro soukromé domy i veřejné budovy

I když jsou výše dotací a porovnávání v tomto programu změněny, základní myšlenka zůstává v obou případech stejná. Cílem je zaměření investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.), a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu. Nová Zelená úsporám s sebou opět přináší finanční podporu a úsporu pro desetitisíce domácností.

Zateplení na Slovensku provádí například psgroup.sk

Nová zelená úsporám ovšem počítá i s faktem, že díky tomuto programu budou vznikat i nová pracovní místa. Jedna miliarda korun státní podpory v programu přinese zhruba 2700 pracovních míst. Bude tak mít vliv i na současnou krizi ve stavebnictví a měl by podpořit zejména menší a středně velké stavební firmy. Financování bude probíhat pomocí přímé dotace, zvýhodnění úvěrů a formou bonusů. Podporována bude také příprava projektové dokumentace.

Program předpokládá poskytování dotací ve třech hladinách

Čím vyšší úspora, tím vyšší procento dotací. Tak by se ve stručnosti dala shrnout Nová zelená úsporám. V případě, že snížení potřeby tepla na vytápění klesne alespoň o 40 %, činí podpora 25 % z uznatelných nákladů. Při ušetření spotřeby o 50%, bude finanční podpora činit 35% z uznatelných nákladů. A pokud dosáhnete snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 % činí finanční podpora 50% z uznatelných nákladů. Ovšem dosáhnout na maximální podporu nebude jednoduché u většiny budov, s prostým zateplením budovy si již nevystačíte jako u předešlé podoby programu.

Žadatelům o dotace z programu Nová zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500 (PO – PÁ od 7:30 do 16:00)

Požadavky na tuto dotaci si bude moci podat téměř každý. Mohou to být firmy, obce, kraje ale i soukromníci a fyzické osoby. Podmínky programu Nová zelená úsporám budou vyhlášeny v následujících měsících, až bude připravena národní legislativa. Příjem žádostí o dotace pro vlastníky rodinných domů bude zahájen v srpnu 2013. V roce 2014 očekáváme, že bude vyhlášena výzva i pro veřejné budovy.

Zdroj: nova-zelenausporam.cz

Related posts