Jak získat energetický štítek budovy krok za krokem?

Od ledna roku 2013 vzniká povinnost pořídit průkaz energetické náročnosti budovy nejen u novostaveb a při rozsáhlých rekonstrukcí staveb s obytnou plochou nad 50 m2 (zákon, který se pokusil neúspěšně prezident vetovat). Budete ho ale také potřebovat i při prodeji nemovitosti nebo jejím pronájmu. Podívejme se, jak postupovat při jeho pořízení.

Co je to průkaz energetické náročnosti budovy?

Velmi často jsou zaměňovány pojmy energetický štítek a energetický průkaz budovy. Oba dva dokumenty jsou si velmi podobné, liší se však v tom, že energetický průkaz budovy hodnotí budovu dle spotřeby energie, zatímco energetický štítek se zaměřuje na tepelně technické vlastnosti domu. Dávejte si tak na to pozor!

Pro získání stavebního povolení u novostavby či při prodeji nemovitosti budete potřebovat průkaz energetické náročnosti budovy. Ten udává spotřebu energie na vytápění budovy a dle zjištěných parametrů určí, do které ze sedmi kategorií úspornosti (označených A-G) budova náleží.

Kdy průkaz energetické náročnosti budovy potřebujete?

  • Pro novostavby. Průkaz energetické náročnosti budovy potřebujete, pokud stavíte nový dům. Průkaz je třeba doložit na stavební úřad již při žádosti o stavební povolení.
  • Při rozsáhlé rekonstrukci
  • Při prodeji či pronájmu rodinných domů, bytových jednotek i administrativních budov.

Jak postupovat při získání průkazu energetické náročnosti budovy?

U novostaveb je situace nejjednodušší. Často vám získání průkazu obstará projektant domu. Pokud vám tuto službu projektant nenabídne, s vypracovaným projektem vyhledejte osobu oprávněnou vydávat energetické průkazy sami. Seznam autorizovaných osob můžete najít například na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.
Dle dodané projektové dokumentace bude vypracován průkaz energetické náročnosti budovy, který vyjde zhruba na 4 000 Kč.

Pokud potřebujete vypracovat průkaz pro již stojící budovu, opět kontaktujte příslušného odborníka, kterému doložte projektovou dokumentaci a domluvte si s ním také osobní prohlídku domu.

Nemáte projektovou dokumentaci?

Pokud ovšem k domu nemáte kompletní projektovou dokumentaci či ji dokonce postrádáte úplně, bude situace komplikovanější a především vypracování energetického průkazu dražší. Nejprve kontaktujte příslušný stavební úřad a požádejte o vydání kopie projektové dokumentace k vašemu domu. Pokud projektová dokumentace není archivována ani na stavebním úřade, smluvte si schůzku s vybraným odborníkem, který dům prohlédne a zaměří. Dle zjištěných skutečností následně průkaz vypracuje. Jeho cena se zvýší o prováděné zaměřování a může se vyšplhat až k 10 000 Kč.

Pro získání průkazu energetické náročnosti budovy v případě například prodeje či pronájmu bytu, je třeba třeba součinnost výboru společenství vlastníků bytových jednotek. Zákon však počítá s možnými potížemi při domluvě na získání energetického průkazu u společného bydlení. Proto při prodeji či pronájmu bytové jednotky je situace usnadněna možností nahradit energetický průkaz doložením faktur za energie za poslední tři roky.

Related posts