Jak odvzdušnit radiátor krok za krokem

S příchodem podzimních dnů, nižších venkovních teplot a nočních mrazíků neúprosně začíná topná sezóna. Aby radiátory dostatečně a bezproblémově hřály, je třeba na počátku každé topné sezóny provést odvzdušnění radiátorů. Tento proces je vhodné zopakovat po dalších třech měsících či pokud máme pocit, že radiátory nedostatečně hřejí.

Dva přístupy

Vzduchové bubliny, které se do radiátoru mohou dostat při napouštění vody či drobnými netěsnostmi, zabraňují správné funkci radiátorů. Lze se jich snadno zbavit odvzdušněním radiátorů. To, že je potřeba radiátor odvzdušnit, často poznáte podle toho, že téměř nehřeje, ač kotel topí naplno. Je však vhodné provádět odvzdušnění pravidelně, a to minimálně vždy na začátku topné sezóny. Jeho provedení je snadné, liší se ovšem názory na to, za jakých podmínek odvzdušnění provést.

Řada lidí zastává názor, že odvzdušnění se provede účinněji, pokud bude termoventilu otočen na maximum, tím pádem ve fázi, kdy kotel topí a čerpadlo je v běhu. Stejně rozšířený je ale také opačný postup, kdy se odvzdušnění provádí za zcela uzavřeného termostatického ventilu. Ať tak či onak, postup odvzdušňování je shodný pro oba případy, liší jen v tomto jednom bodě a záleží jen na vás, ke které ze jmenovaných variant se přikloníte.

Postup odvzdušňování v rodinném domě

  1. Vzhledem k úniku vody z radiátoru při odvzdušňování si připravíme hadr a nádobku k zachycení vody.
  2. Uvolněte si přístup k radiátoru a regulační hlavici uveďte do příslušné pozice.
  3. Pomalu uvolněte odvzdušňovací ventil. Nejprve začne odcházet vzduch, následně voda se vzduchem (pozor, voda může prskat). Ve chvíli, kdy z ventilu ukapává pouze voda bez vzduchových bublin, je odvzdušnění dokončeno a je možné ventil opět uzavřít.
    Odvzdušňování provádějte nejprve u radiátoru nejblíže kotle a postupujte postupně tak, jak na sebe radiátory navazují. V případě patrových domů postupujte od spodního patra směrem nahoru.
  4. Po zhruba 30-60 minutách celý proces ještě jednou zopakujte.
  5. Po ukončení odvzdušnění zkontrolujte tlak vody v topné soustavě a v případě potřeby dopusťte chybějící vodu.
  6. V dalších dnech zkontrolujte, zda radiátory správně hřejí. Pokud procedura odvzdušnění problém se špatně hřejícími radiátory nevyřešila, je vhodné obrátit se na odborníka, který zjistí příčinu poruchy, může se jednat o špatné vyspádování topné soustavy atd.

Postup odvzdušňování v panelových domech

V panelových domech bývá často odvzdušňovací ventil umístěn pouze na radiátorech v posledním patře budovy. Pokud zjistíte, že radiátory dostatečně nehřejí, postačí mnohdy zazvonit na souseda bydlícího v nejvyšším bytě přímo nad vámi, který provede odvzdušnění pomocí odvzdušňovacího ventilu.

Čas od času je ale vhodné domluvit se na spolupráci všech bytů na odvzdušnění topení. Je třeba, aby po určitou dobu nechali všichni sousedé otevřené termohlavice na maximum. Tím napomohou vystoupat vzduchovým bublinám až do posledního patra, tedy k radiátoru s odvzdušňovacím ventilem. Majitelé horních bytů potom provedou odvzdušnění stejným způsobem, jako je uvedeno v postupu pro rodinné domy.

Related posts