Tepelná čerpadla v pasivních domech

Pasivní domy jsou v posledních několika letech velmi žádaným typem nemovitostí, protože se jedná o stavbu, která splňuje přísná energetická kritéria pro provoz domu. Náklady na provoz jsou pak minimální. Jedním z často diskutovaných témat je, zda pasivní dům a tepelné čerpadlo je dobrá kombinace. V dnešním článku se na tuto otázku pokusíme odpovědět.

Na úvod je potřeba dodat, že pasivní dům nemusí být zdaleka jen nově postavený rodinný dům. Potřebných parametrů lze dosáhnout i rekonstrukcí staršího domu, byť to bývá náročné a je potřeba celá řada radikálních kroků. Jednou z prvních cest, jak snížit energetickou náročnost vašeho domu, je zateplení fasád, výměna oken či zateplení střešních konstrukcí. Tímto způsobem samozřejmě snížíme náklady na provoz domu, ale kvalitní tepelná ochrana je jen prvním krokem k pasivnímu domu.

Jen dobrá izolace nestačí

Přestože je tepelná ochrana u pasivních staveb dnes technologicky na velmi vysoké úrovni, žijeme ve studeném pásmu, kde i sebekvalitněji zateplený dům potřebuje několik dní v roce vytápět. Pasivní domy proto potřebují mít svůj vlastní do detailů promyšlený systém větrání a vytápění. V Evropě se dnes běžně používá solárních panelů pro vytápění pasivních domů, nicméně pro solární ohřev celého domu nejsou v ČR dostatečně příznivé podmínky, takže se u pasivních staveb využívá nejčastěji tradičního topení na elektřinu nebo plyn.

Potřeba tepla na vytápění musí být u pasivního domu pod 15 kWh/m2 podlahové plochy

Energetická spotřeba pasivních domů je malá, a proto se klasické tepelné čerpadlo zpravidla vyplatí jen u některých pasivních staveb. Jedná se o stavby, kde je vyšší spotřeba energie na jiné činnosti, například pokud máte vlastní bazén nebo žijete-li v dvougeneračním domě.

Jaké tepelné čerpadlo vybrat?

Zdrojem tepla pro tepelná čerpadla může být voda, vzduch nebo země. S oblibou jsou využívány nejefektivnější metody vytápění pomocí tepelných čerpadel se systémy země/voda nebo voda/voda zpravidla kombinované s rekuperačními jednotkami, které využívá zbývající teplo z odčerpaného vzduchu a ohřívají vstupní vzduch, případně užitkovou vodu. Právě nucené větrání formou rekuperace je jedním ze základních kritérií, jak se pozná energeticky úsporný dům.

V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci až 75% z ceny instalace tepelného čerpadla. Platí ale jen pro rekonstrukce starších domů.

Systém vytápění pasivního domu je velmi komplexní a jeho návrh a instalaci je nutné svěřit odborníkům, kteří se touto problematikou zabývají, nicméně úspornost, ekologičnost a návratnost investic u takových systémů vytápění je neoddiskutovatelná.

Tepelná čerpadla se systémy země/voda nebo voda/voda jsou vhodná nejen pro pasivní domy, ale i pro nízkoenergetické stavby a budovy na celém území České Republiky, přičemž jejich instalace není nikterak náročná.

Related posts