Pasivní dům s tepelným čerpadlem

Nízkoenergetické a pasivní domy představují moderní styl bydlení, který je ekologický, a náklady na spotřeby domu jsou minimální. Na stavbu jsou využity speciální stavební technologie a vytápění nejlépe zajišťuje tepelné čerpadlo. Pasivní dům společně s tepelným čerpadlem představuje velmi efektivní kombinaci v otázce vytápění.

Pasivní dům

Pasivní dům oproti stávajícím stavbám spotřebuje až o 90% méně energie, podle a přitom zajistí vyšší komfort, zdravé a ekologické bydlení. Při řešení orientace a tvaru budovy je třeba dbát na to, aby dům mohl získávat energii ze slunečního záření a zároveň se nepřehříval.

Graf - Měrná spotřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]
Graf – Měrná spotřeba tepla na vytápění [kWh/(m2a)]
Z grafu měrné spotřeby tepla na vytápění [kWh/(m2a)] lze vyčíst rozdílnou spotřebu energií průměrné stávající zástavby, zástavby dle ČSN 730540 2002, nízkoenergetického domu a pasivního domu.
Okna domu by měla mýt vynikající tepelně izolační vlastnosti a stěny domu by měly mít kvalitně provedené zateplení bez přerušení. To znamená, vyvarovat se tepelným mostům na rozhraní různých materiálů, spojů, apod. Pasivní dům je také nutné náležitě zatěsnit proti únikům tepla, proti vnikání vnitřní vlhkosti do konstrukce a pro zajištění efektivního fungování větracího zařízení s rekuperací. K další úspoře energie na provoz domu přispívá využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární kolektory nebo tepelná čerpadla.

Solární kolektory

Solární energie se využívá k ohřevu vody od nepaměti. Spolu s rozšířením zahradních bazénů se stala také vyhříváním první volby kvůli své nízké ceně. Postupně se začíná zabydlovat i v rodinných domech jako způsob ohřevu TUV. Nové technologie umožňují celoroční provoz solárních kolektorů, byť v zimě s podstatně menším účinkem. Výhodou je, že je lze instalovat i do stávajících staveb a tím snížit náklady na provoz vaší domácnosti.

Solární kolektory - celoroční, zdroj: shutterstock.com
Solární kolektory – celoroční, zdroj: shutterstock.com

Existují i fotovoltaické panely, které si můžete umístit na dům. Nicméně v tomto případě to funguje tak, že dodáváte energii do sítě za kterou dostanete zaplaceno. Využívá se toho, že dostanete zaplaceno více, než za kolik si můžete energii ze sítě koupit. Nejedná se tedy o přímou úsporu nákladů a je závislá na aktuální výši dotace, která se může kdykoliv změnit.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo představuje efektivní ekologickou alternativu vytápění, kdy se získává teplo z okolního prostředí a je předáváno do vytápěných prostor, nejčastěji do rozvodů topení. Zdrojem tepla může být pouhá země, voda nebo vzduch, tedy obnovitelné zdroje a tepelná čerpadla se dle toho rozdělují na typy „země-voda“, „voda-voda“ nebo „vzduch-voda“. Tepelné čerpadlo typu „země-voda“ čerpá teplo pomocí zemních kolektorů nebo hloubkového vrtu, jejich instalace je poměrně náročná ale efektivita vysoká. Pro typ „voda-voda“ je třeba vydatný zdroj podzemní vody, pro činnost čerpadla se pak hloubí vrt podobný studni, odkud se voda čerpá a druhý vrt, kam se opět vypouští ochlazená. Tepelné čerpadlo „vzduch-voda“ potřebuje ke své činnosti pouze okolní ovzduší, jeho instalace je proto nejméně náročná, je ale v porovnání méně výkonné.

Pasivní dům s tepelným čerpadlem

Proč vytváří, pasivní dům s tepelným čerpadlem efektivní kombinaci již bylo řečeno. Další důležitou výhodou je cena. Protože je pasivní dům kvalitně zateplen a je zamezeno i tepelným ztrátám, není potřeba natolik výkonného tepelného čerpadla. Méně výkonné tepelné čerpadlo, které i tak bez problému vytopí prostory pasivního domu je levnější, kupující tak ušetří nejen na měsíčních spotřebách, ale i na počáteční investici.

Related posts

One Thought to “Pasivní dům s tepelným čerpadlem”

  1. Arnošt

    skoda, že se pasivní dům dá vytvořit jenom z novostaby… mate nekdo zkusenost s tepelnym cerpadlem znacky Ochsner?Přemyslím o jeho koupi takze budu za jakoukoli radu rád

Comments are closed.