Jaký je rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti?

Pokud se rozhodnete pojistit si svůj domov před škodami způsobenými ať už přírodními vlivy, nebo třeba jinými lidmi, myslete na to, že pojištěním nemovitosti chráníte pouze stavbu, nikoli svou domácnost a její vybavení. Ve skutečnosti se jedná o dvě odlišná pojištění. Jaké jsou v nich rozdíly? Které je vhodné právě pro vás?

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti chrání věci, které jsou jednoduše její součástí, jsou zařízením domácnosti. Hovoříme tedy o věcech movitých, které mohou být z vašeho domova odcizeny, resp. odneseny. V České republice většina tuzemských bank nabízí ve svém elementárním balíčku pojištění domácnosti, které ochraňuje vybavení před třemi základními skupinami rizik, a to:

  • živel – blesk, sesuv půdy, lavina, povodně ad.
  • nehoda – požár, zkrat, přepětí, vodovodní škoda ad.
  • krádež – odcizení, ale i vandalismus

Pojištění domácnosti se tak většinou vztahuje i na „běžnější“ případy, jako je například zabouchnutí vchodových dveří, nebo na náhodné rozbití okenního skla. Některé dokonce nabízí připojištění třeba kočárku nebo jízdního kola i mimo domov, rovněž i věcí, které necháváte v zavazadlovém prostoru svého automobilu.

Tento typ pojištění je vhodný pro všechny, nejen pro majitele nemovitostí, ale například i pro nájemce. V místě, kde trávíme dost času, zcela logicky necháváme své cenné věci, které nám může nejen zloděj, ale například i nějaký z přírodních živlů ve chvilce vzít. Pokud máte pojištění domácnosti, sice se vám věci již nevrátí, nicméně pojišťovna vás do jisté míry tzv. odškodní.

Pojištění nemovitosti

Co se týče pojištění nemovitosti, to je vhodné primárně pro její majitele. Takovéto pojištění se vztahuje na stavbu jako takovou. Běžně se do ní však počítají i zařízení, která jsou se stavbou pevně spojena, jako je třeba kotel, solární panely, klimatizace ad.

Základní pojištění nemovitosti opět zahrnuje škody způsobené:

  • přírodními živly – požár, tíha sněhu, úder blesku ad.
  • nehody – pád letadla, poškozené vodovodní zařízení ad.
  • krádeže

Můžete si však pojištění rozšířit například na rozbití oken, k čemuž by došlo v důsledku dopravní nehody apod.

Takovéto pojištění můžete sjednat na domy, byty, ale i na chaty, chalupy či jiné rekreační jednotky, rovněž také na nebytové prostory. Pojištění zahrnuje dokonce všechny budovy, které se na pozemku nachází. Bydlíte-li tedy v rodinném domě, pojištění chrání například i kolny, či dílny, které stojí samovolně na zahradě.

Zkontrolujte si rizika ve vašem okolí, zdroj: wikipedia.org
Zkontrolujte si rizika ve vašem okolí, zdroj: wikipedia.org

Cena pojištění domácnosti a nemovitostí

Cena pojištění domácnosti a nemovitostí je odvozena od lokality, v níž se nemovitost nachází. Podstatná je jak náchylnost k poškození působením přírodních vlivů (například v našich podmínkách lokalita v horách, nebo v blízkosti řek), ale samozřejmě i pravděpodobnost vloupání (pojištění bytu v Praze bude dražší než třeba pojištění bytu v moravské rurální oblasti). Ušetřit také můžete, pokud si sjednáte pojištění majetku, které zahrnuje obě uvedené.

Celková částka je pak také ovlivněna vaší spoluúčastí, čím více se na zaplacení případných škod budete podílet, tím nižší bude vaše pojistka, ovšem také nižší případné vyplacení náhrady za škody.

Related posts