Jak mít svoje finance i majetek pod kontrolou?

Hospodaření jedince už dávno nespočívá pouze v penězích schovaných pod polštářem. Cash flow se řídí finančními toky z výdělečné činnosti, investic, dědictví a kdovíčeho ještě. Jisté je pouze jedno, mít vlastní finance pod kontrolou je to, oč tu běží. Většina lidé totiž výnosy proměňují v kapitál, jež má formu hmotných a nehmotných majetků.

Aby byly majetky chráněny před nepřízní osudu, je vhodné si je pojistit. Ideálním nástrojem je majetkové pojištění od ERGO pojišťovny. Nabízí vám tu nejlepší možnost, jak váš majetek správně zajistit proti nenadálým situacím. Majetkové pojištění Bezpečný domov plus zahrnuje ochranu domu nebo bytu před požárem, povodní nebo bouří, ale stejně skvěle zafunguje i v případě, že sousedovi nebo vám vyteče voda z pračky, zabouchnete si dveře nebo ztratíte klíče, omylem shodíte zboží v obchodě nebo někoho zraníte při sportu.

Nezapomeňte na pojištění domácnosti

V případě, že vám jde o majetek privátního charakteru, je velmi užitečnou součástí smluvního pojištění pojištění domácnosti. Prakticky se jedná o ochranu věcí v interiéru, které mohou podlehnout zkáze, jako jsou požár, výbuch, ale třeba i voda tekoucí z vodovodního zařízení, krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, vandalismus, nevyjímaje rozbití skla z jakékoliv příčiny, což je obvyklý jev zejména v domácnostech, kde jsou děti.

Pojistka se bude hodit i v případě, že vyjedete na cesty, protože platí i na pojištění cestovních zavazadel. Hospodyňky ocení bonus při uplatnění pojistky i při zkažení mražených potravin a tatínci zase zneužití telefonu.

pojištění domácnosti

Náhradní bydlení až na rok zdarma

Pojištění od ERGO pojišťovny se na každý pád vyplatí. Pojištění majetku zahrnuje navíc i pojištění občanské odpovědnosti zdarma. Vztahuje se i na bydliště dětí studujících mimo domov. V případě nouze nejvyšší je schopno garantovat náhradní bydlení až na dvanáct měsíců.

Related posts