Proč je důležité se kvalitně pojistit?

V Praze je blaze. Život ve velkoměstě má mnoho kladných stránek a za dobrým životem se sem stěhuje stále více lidí. Trendem posledních let je bydlení v bytových rezidencích nebo v satelitech na periferii. Exkluzivní adresy ve městě mají jedno společné – nutnost dobrého majetkového pojištění.

Možná se teď ptáte, proč? Dobrá pojistka dokáže poskytnout pocit bezpečí a zakročit v případě, že se stane nějaká nepříjemnost. Společné bydlení v rezidencích skýtá větší rizika sousedských nehod, jako jsou vytopení vodou, zkraty na elektroinstalaci nebo nedej bože požár. Bez ochrany nesmí zůstat ani rodinný domek, stojící o samotě v zástavbě, neboť právě takové objekty jsou lákadlem pro zloděje a lupiče.

Ochrání před živly a pohromami

Pojištění bytu zahrnuje rizika jako požár, výbuch, kouř, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů a stožárů, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, loupež v místě pojištění i mimo něj, vandalismus, rozbití skla z jakékoliv příčiny, pojištění cestovních zavazadel, ale třeba i zkažení mražených potravin, zneužití telefonu nebo přepětí a podpětí (vlivem provozovatele elektrické sítě).

Pojištění bytu

Pomoc v nesnázích

Součástí majetkové pojistky je i pojištění odpovědnosti za škodu. To se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu. Může se jednat o obyčejné nešťastné náhody, jako zničení cenné vázy nebo rozbití láhve vína v obchodě. Ještě více ale pojistníci ocení pomoc v situacích, kdy dojde k dramatičtější události, jako je například poškození cizího auta, nemovitosti nebo cennosti v zahraničí. I tam pojistka na blbost dosáhne a umí uhradit škody a ztráty.

Pojištění majetku je nejlepším rozhodnutím, které může člověk při pořízení bydlení nejen v Praze učinit a neměl by s ním otálet déle, než je nezbytně nutné. Je důležité pro jeho klid v každodenním životě. Nabízí tu nejlepší možnost, jak majetek i vlastní (ne-)šikovnost správně zajistit proti nenadálým situacím. Využít lze i nonstop asistenci zdarma pro pomoc v nouzi na telefonním čísle +420 222 518 310.

Related posts