Předávací protokol – vzor ke stažení zdarma

Sháníte výhodný pronájem? Či naopak byt pronajímáte? Nájemní smlouva nebude jediný dokument, který budete potřebovat. Při podpisu smlouvy i při jejím ukončení nezapomeňte na předávací protokol, který chrání obě smluvní strany před budoucími problémy a nedorozuměním.

Co je to předávací protokol?

Předávací protokol se přikládá k nájemní smlouvě jako její příloha. Při předání bytu nájemci i při jeho navrácení se v protokolu podrobně popíše stav bytu a jeho zařízení, v případě potřeby je k němu možné přiložit i fotografie. Zjištěný stav stvrdí obě strany svými podpisy.

V protokolu o převzetí bytu zaznamenejte co nejvíce náležitostí, pomohou vám v budoucnu při případných sporech.

Protokol slouží k ochraně nájemce i majitele bytu. Co nejpřesněji popsaný stav nemovitosti zabraňuje případným sporům, neumožňuje obvinit nájemce ze způsobení škod, které vznikly ještě před užíváním bytu nájemcem. Zjištěné škody při navrácení bytu jsou naopak pro majitele lépe vymahatelné, pokud daná věc byla v prvním předávacím protokolu uvedena bez závad.

Co by měl předávací protokol obsahovat?

 • Identifikační údaje nemovitosti – adresa, číslo bytu, výměra bytu, výčet místností
 • Identifikační údaje majitele nemovitosti
 • Identifikační údaje nájemce
 • Seznam předaných klíčů – počet jednotlivých druhů klíčů (od bytu, hlavního vchodu, schránky, sklepa)
 • Vybavení jednotlivých místností – např. kuchyňská linka, sporák, atd.
 • Stav vybavení místností – případné závady podrobně popsat, aby nájemník nebyl později obviněn z jejich způsobení, může se jednat i o drobnosti, například chybějící úchytky u skříněk, škrábance, prasklinky či nefungující vodovodní baterie
 • Stav elektroměru, plynoměru, měřáků teplé a studené vody, případně stav měřáků odebraného tepla.

Podepsání protokolu

První předávací protokol by měl být vytvořen ještě před začátkem užívání bytu nájemcem. Před podpisem protokolu by si měl nájemce ve svém zájmu byt důkladně prohlédnout a zjistit případné závady, které do protokolu majitel neuvedl. Zkontrolovat by si měl také uvedený stav všech měřáků. Při navrácení bytu je třeba, aby naopak majitel byt důkladně prohlédl a jeho stav potvrdil v druhém předávacím protokolu. Tento protokol je pro vás důležitý, protože jen tak máte jistotu, že získáte složenou kauci zpět v plné výši.

Vratná kauce

Běžnou praxí je složit při podpisu nájemní smlouvy vratnou kauci. Tato kauce slouží k úhradě nezaplaceného nájemného, nedoplatků za energie nebo právě k úhradě škod vzniklých v průběhu užívání bytu nájemcem. Pokud stav při navrácení odpovídá stavu bytu v prvním předávacím protokolu, může navrácení kauce proběhnout bez zbytečných sporů.

Využijte náš vzor předávacího protokolu k bytu

Na četné žádosti jsme vytvořili vzor předávacího protokolu, který zahrnuje všechny potřebné informace. Pokud chcete přiložit fotografie, je vhodné je vytisknout a dát jako přílohu k předávacímu protokolu (stačí jen jako miniatury). Tyto fotografie je vhodné vytvořit společně čili při prohlídce bytu podnájemcem. Samotný vzor předávacího protokolu k bytu si můžete zdarma stáhnout na této adrese: http://goo.gl/pGfm8u

Předávací protokol ke stažení zdarma od naší redakce
Předávací protokol ke stažení zdarma od naší redakce

Related posts

2 Thoughts to “Předávací protokol – vzor ke stažení zdarma”

 1. Jarmila Čermáková

  Chci si stáhnout protokol

 2. Petr Sekerka

  Použijte odkaz http://goo.gl/pGfm8u a tam si jej můžete stáhnout v několika formátech – PDF / DOCX

Comments are closed.