Byt a jejich dělení

Byty jsou různé, to není třeba říkat, ale není již tak jasné, jak je dělit. Bytem se rozumí soubor místností, popř. jedna obytná místnost, která splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomu určená. Existuje i byt zvláštního určení, tedy zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postižených osob, což vysvětluje závazný právní předpis a požadavky stanoví vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Byty se dělí podle vlastnictví na ty v osobním vlastnictví, na družstevní, obecní či podnikové apod. Důležité dělení bytů je podle kategorií a velikostí, to znamená, že pro velikostní kategorii bytu I. je nejmenší počet obytných místností jedna, obdobně II. – dvě místnosti, až IV. kategorie má tři místnosti, ale od IV. jsou 4 místnosti po kategorii VI., dále pak 5 místností až kategorie VIII., která může mít minimálně 6 místností. S těmito kategoriemi souvisí i nejmenší plocha jednotlivých místností. Například obývací pokoj o rozloze 16 m2 může být pouze v I. a II. velikostní kategorii atd.

Related posts