Kdy zvolit raději průtokový ohřívač vody než bojler?

Ohřev vody si v rodinných domech musí zajistit každý sám. Teplou vodu lze získat s pomocí bojleru nebo průtokového ohřívače. Která varianta je výhodnější? Závisí na konkrétních potřebách vaší domácnosti.

Průtokový ohřívač

Průtokové ohřívače vody nevytváří žádnou nebo minimální zásobu teplé vody. Jsou namontovány zpravidla v těsné blízkosti vodovodního kohoutku. Na otočení kohoutku s teplou vodou reagují sepnutím a rychlým ohřevem vody v průběhu mytí. Díky tomu, že je voda ohřívána při aktuální spotřebě, může průtokový ohřívač spotřebiteli nabídnout neomezené množství teplé vody v daný okamžik.

Průtokový ohřívač do koupelny, zdroj: mirava.cz
Průtokový ohřívač do koupelny, zdroj: mirava.cz

K výhodám průtokových ohřívačů patří:

 • neomezené množství teplé vody v kteroukoliv denní hodinu
 • malé nároky na místo
 • minimální tepelné ztráty (vzhledem k tomu, že průtokový ohřívač se instaluje poblíž kohoutku, nedochází k tepelných ztrátám při průchodu teplé vody potrubím)

K nevýhodám počítáme:

 • při zapnutí dojde k prudkému zvýšení spotřeby elektrické energie, napájení takto náročného spotřebiče může vyžadovat úpravu elektroinstalace, v každém případě by měl mít každý ohřívač svůj jistič
 • teplota vody kolísá s průtokem, je třeba se naučit regulovat proud vody tak, aby voda měla přiměřenou teplotu, nebo instalovat speciální termobaterie
 • ke každému místu spotřeby teplé vody je třeba instalovat jeden průtokový ohřívač

Průtokový ohřívač může za jistých okolností být poměrně úsporným řešením ohřevu vody. Je tomu tak především u domácností s nízkou spotřebou vody nebo s nárazovou spotřebou vody. Typickým příkladem jsou víkendové chaty nebo domácnosti o maximálně dvou osobách, které tráví většinu všedních dní v práci. U větších rodin naopak dochází k častému pouštění teplé vody, přičemž časté spínání průtokového ohřívače se již jeví jako nehospodárné (nelze ohřívat vodu jen při nízké sazbě, existují úspornější metody na ohřev většího množství vody, apod.).

Tip: Využijte možnosti nechat si navrhnout vytápění zdarma

Bojler

Bojler bývá v domácnostech využíván častěji. Jednotlivé bojlery se od sebe liší velikostí objemu nádoby s teplou vodou. Jeho velikost by měla být uzpůsobena spotřebě vody v domácnosti (univerzální výpočet jak velký bojler pro vaši domácnost potřebujete neexistuje, ale čtyřčlenná rodina má většinou bojler o objemu 160-180 litrů). Voda v bojleru se průběžně dohřívá, přičemž bojler je výhodná instalovat tak, aby spínal pouze v levném tarifu.

dzd.cz

Bojler, zdroj: dzd.cz
Bojler, zdroj: dzd.cz

Výhody:

 • může využívat k ohřevu více zdrojů tepla (například v zimním období ústředního vytápění)
 • akumulační ohřev probíhá v nízkém tarifu, voda v akumulační nádobě vydrží teplá i po dobu tarifu vysokého, zatímco u průtokového ohřívače se voda ohřívá při sepnutí kohoutku, tedy někdy i ve vysokém tarifu
 • při vyšší spotřebě teplé vody se jedná o ekonomičtější řešení

Nevýhody

 • omezený objem teplé vody v jeden okamžik – pokud při sprchování vypotřebujete všechnu předehřátou vodu v bojleru, budou si ostatní členové domácnosti muset počkat, než se voda v bojleru dohřeje
 • velké nároky na prostor, ideální je mít technickou místnost, bojler umístěný ve sklepě s nižší teplotou má jinak velké tepelné ztráty
 • tepelné ztráty při průchodu vody potrubím

Velmi zajímavým řešením je kombinované řešení, které dokáže využít výhod obou typů ohřevu vody. Jedná se o bojlery s vyšším výkonem, které je možné napojit na tři fáze. Tyto bojlery fungují jako běžný bojler, dokud mají v zásobě dostatek teplé vody. Ovšem ve chvíli, kdy je zásoba teplé vody vyčerpána (např. při sprchování většího počtu osob), je schopen dohřívat vodu podobně jako průtokový ohřívač.

Tento speciální bojler ocení rodiny s větším počtem členů. Využijí ho také ti, kdo chtějí využívat bojler, ale nemají dostatek místa na bojler s dostatečně velkým objemem potřebným pro jejich domácnost. Využití tohoto kombinovaného bojleru se však vyplatí, pokud zároveň topíte elektřinou pomocí sálavých panelů. Tudíž, pokud máte 20 hodin levného tarifu.

Related posts