Zvollit pro ohřev TUV zásobník nebo průtokový ohřívač?

V dnešní době si již život bez dostatku teplé vody ani neumíme představit. Obyvatelé paneláků nebo moderních bytových domů mají o dodávku teplé vody postaráno. Jinak je  tomu ale u bytů ve starší zástavbě nebo u rodinných domů či víkendových chat. Jejich majitelé mají dvě možnosti, jak zajistit ohřev vody. Který z nich je výhodnější? Průtokový ohřívač nebo zásobník s teplou vodou?

Výhody a nevýhody průtokového ohřívače

Průtokový ohřívač slouží k ohřevu vody v okamžiku její spotřeby. Díky tomu, že vodu ohřívá pouze ve chvíli, kdy je otočeno červeným kohoutkem, nepotřebuje žádný velký zásobník. K jeho výhodám proto patří:

  • malé rozměry
  • ohřev vody přímo u místa spotřeby – ohřívač je instalován přímo k místu spotřeby, je proto umístěn přímo nad umyvadlo, nad dřez nebo nad vanu
  • minimum ztráty energie – vzhledem k tomu, že od průtokového ohřívače nevedou dlouhé trubky k místu spotřeby, nedochází ke ztrátě tepelné energie vody

K nevýhodám průtokového ohřívače se řadí:

  • vysoké nároky na elektrické rozvody – aby průtokový ohřívač dokázal dostatečně rychle ohřát protékající vodu, požaduje vysoký okamžitý příkon. Většina průtokových ohřívačů proto potřebuje vlastní jistič.
  • vyšší náklady – vodu nelze dopředu ohřát v době nižší sazby za elektrickou energii.

Výhody a nevýhody zásobníku na teplou vodu

Zásobník na teplou vodu si naopak udržuje zásobu teplé vody. Proto je celkem náročný na prostor. Ale naopak díky průběžnému dohřívání vody není tak náročný na okamžitý příkon jako průtokový ohřívač. Je však třeba pečlivě promyslet velikost zásobníku.

Pokud zvolíte zásobník příliš malý, budete se často potýkat s nedostatkem teplé vody. Pokud zakoupíte zásobník větší, než je pro potřeby vaší domácnosti nutné, bude zásobník ohřívat zbytečně velké množství vody, proto bude jeho provoz o něco dražší.

Pokud není umístěn blízko místa spotřeby, můžete při otočení kohoutku na teplou vodu chvíli čekat, než odteče studená voda z potrubí. Teprve po chvíli k vám dorazí teplá voda ze zásobníku. To lze ale řešit využitím čerpadla.

A kterou variantu ohřevu vody vybrat?

Odpověď na tuto otázku závisí na potřebách vaší domácnosti. Hlavním hlediskem při rozhodování bude spotřeba teplé vody. Zpravidla platí, že pro každodenní běžný provoz se více vyplatí pořídit zásobník teplé vody. Ten může být ohříván buď elektricky nebo pomocí plynového kotle.

Pro běžnou domácnost, kde se denně sprchujete, myjete si ruce nebo umýváte nádobí je zásobník teplé vody výhodnější z hlediska finančního. Vysoký příkon potřebný pro provoz průtokového ohřívače má za následek vysokou spotřebu elektrické energie.

Jiná je situace u víkendových chat, kde trávíte pouze víkendy a sem tam volný týden v létě. Zde budou vaše nároky na teplou vodu zcela jiné. Předně můžete na malé chatě řešit problém s nedostatkem místa pro zásobník teplé vody. Druhým problémem je, že není zcela bezpečné ponechat zásobník v provozu v době, kdy nebudete chatu obývat.

Při příjezdu na chatu však potrvá dost dlouho, než se voda v zásobníku ohřeje. Zatímco průtokový ohřívač vám může poskytnout teplou vodu okamžitě. Ze všech těchto hledisek se v případě víkendových chat jeví průtokový ohřívač jako výhodnější.

Existuje řešení využívající výhody obou řešení

Další možností je spojit výhody obou způsobů ohřevu teplé vody v jedno. Existují totiž zásobníky kombinované. Ty za běžných okolností fungují jako klasický zásobník teplé vody. Ale ve chvíli, kdy teplá voda  dojde, chovají se dočasně podobně jako průtokový ohřívač.

Tip: Využijte akční nabídky na interiérové dveře

Tyto kombinované přístroje ocení větší rodina, která nemá dostatek prostoru na velký zásobník teplé vody. Ve chvíli, kdy teplá voda po sprchování několika členů rodiny dojde, nemusíte čekat například s mytím nádobí, než se dohřeje voda v zásobníku.

Related posts