Změna sídla společnosti? Připravte se na úřední kolečko

Každá právnická osoba musí mít zapsané sídlo, kde si bude přebírat poštu a případně se setkávat s klienty, úřady, apod. Sídlo je zapsáno nejen do obchodního rejstříku, ale také do řady dalších dokumentů. A když se jednou rozhodnete pro změnu sídla společnosti, musíte počítat s vyřizováním na úřadech, v bankách atd. Jak tedy změna sídla společností probíhá? Na to se podíváme v dnešním článku.

Právní úkon a podání návrhu

Pokud dochází ke změně zakladatelského dokumentu podepsaného při založení firmy v České republice, musí být souhlas valné hromady nebo všech společníků. Toto rozhodnutí musí být ve formě notářského zápisu. Pokud však nedojde ke změně zakladatelského dokumentu, pak nemusíte mít formu notářského zápisu.

Adresa sídla společnosti musí obsahovat alespoň název obce, směrovací číslo a ulici a číslo. Není tedy možné mít sídlo přes P. O. Box, apod.

Jakmile tedy právnická osoba rozhodne, že dojde ke změně společnosti, musí podnikatel podat návrh na zápis změny sídla společnosti. Tento návrh bývá zpravidla podán na příslušném rejstříkovém soudu. V tomto návrhu se už musí objevit plná adresa nového sídla společnosti. Někdy se využívají virtuální sídla společnosti kvůli získání lepší adresy a nebo omezení administrativy při stěhování firmy.

Doklady potřebné ke změně sídla

K návrhu na zápis změny sídla musíte přiložit také příslušné doklady, jako je doklad o provedení příslušného právního úkonu, což je například zápis z valné hromady. Dále musíte doložit dokument, který prokazuje právní důvod užívání nemovitosti, kde je napsáno nové sídlo společnosti. Musíte tedy předložit výpis z katastru nemovitostí (pokud budete mít nemovitost ve vlastnictví), nebo nájemní smlouvu (v případě, že je společnost v nájmu).

Tip: Využijte levné cartridge od goodtoner.sk

Zaplatit musíte poplatek ve výši 2 000 Kč (bez ohledu na počet a druh zapisovaných změn) a do 15 dnů od podání tohoto návrhu je příslušný rejstříkový soud povinen učinit řízení. Pak musíte provést do 15 dnů změny také na živnostenském úřadě a na finančním úřadě. A do 8 dnů musíte změnu společnosti nahlásit také na sociální a zdravotní pojišťovně. Samozřejmě existují firmy, které vám s tímto procesem rádi za úplatu pomohou.

Related posts