Tepelná čerpadla snižují energetickou závislost v domácnostech i průmyslu

V současnosti se ukazuje, jak důležité je zapojení moderních technologií a přístrojů, díky nimž dochází ke snížení spotřeby energií z centrální sítě. Vzhledem k poměrně razantnímu zdražování je vhodný čas k tomu, abyste začali uvažovat nad pořízením tepelného čerpadla. Hodí se do rodinných a bytových domů, ale také do průmyslových podniků.

Jak poznat vhodné tepelné čerpadlo?

Kvalitní a dostatečně výkonné tepelné čerpadlo dokáže přispět k významnému snížení energetické závislosti. Důležitou roli přitom hraje samotný topný faktor tepelného čerpadla, což je jedním ze zásadních atributů, na nějž je nutné se při volbě konkrétního produktu zaměřit. Při nákupu zařízení dispozice čerpadla konzultujte s odborníky, potažmo se samotným prodejcem.

Nejčastější způsoby využití

Jak funguje tepelné čerpadlo? Jde o zařízení, s jehož pomocí se dá levně vytápět nemovitost, případně například ohřívat užitková voda. Potřebnou energii si přitom bere z okolního prostředí, což samozřejmě prakticky nic nestojí. Existují tři základní druhy dle toho, odkud teplo získávají. Při porovnání tepelných čerpadel se dá snadno zjistit, že pro běžné domácnosti je vzhledem k nenáročné instalaci nejvhodnější čerpadlo vzduch – voda, v průmyslových podnicích pak lze využívat také další dva druhy, tedy země – voda a voda – voda.

Investice a její návratnost

Tepelná čerpadla mají vysokou účinnost. Tím, že je zapojíte do systému vytápění a ohřevu vody ve vaší domácnosti, případně firmě, výrazně snížíte spotřebu elektřiny z centrální sítě. A to je v době, kdy ceny energií každým měsícem stoupají, mimořádně důležité k tomu, aby domácnosti a firmy rychle nechudly. Návratnost investice do tepelného čerpadla je rychlá, leckdy se „zaplatí“ už do 10 let. Navíc je možné využít státní dotace při nákupu, díky čemuž se pořízení tepelných čerpadel stává dostupnou záležitostí i pro méně movité občany.

Related posts