Proč se vyplatí svěřit bytovou správu externí firmě?

Vlastníte bytový dům, ale nemáte čas nebo chuť řešit organizačně i časově náročnou údržbu a každodenní problémy, které se s vlastnictvím takového objektu pojí? Chtěli byste snížit objem povinností SVJ?

Není to dlouho, co jste v takové situaci měli jedinou a velice nekomfortní možnost: prodej nemovitosti. Jiným způsobem se zkrátka povinností se správou bytů či třeba garáží zkrátka zbavit nešlo. V současné době se však čím dál tím víc rozmáhá varianta, kdy vám veškerou agendu obstará externí firma, pro niž je bytová správa obživou a každodenní rutinou.

Spravování bytů externí firmou šetří čas i nervy

Svěření spravování bytů do rukou externí společnosti nabízí pro majitele nemovitosti nespočet výhod, přičemž těmi hlavními jsou úspora času, nervů a stresu. V závislosti na velikosti domu se v něm nachází menší či větší počet bytových jednotek, přičemž v každé z nich se prakticky kdykoliv může objevit nějaký problém. Komu v takovém případě volá nájemce? Pronajímateli nebo jím pověřené externí firmě, která se o vše postará!

Od údržby přes účetnictví až po právní servis

O co všechno se takto najatá firma postará?

Škála poskytovaných služeb je skutečně velká. Bytová správa takto pověřené společnosti zahrnuje čtyři základní kategorie:

  • administrativa,
  • technická správa,
  • účetní služby,
  • právní služby.

Administrativa zahrnuje veškeré „papírování“, které vás v souvislosti se spravováním bytů napadne. Najatá společnost v tomto ohledu řeší evidenci bytových jednotek i jednotlivých nájemníků, kontroluje smlouvy s pojišťovnami a dodavateli energií a podobně.

Co se technické správy týče, nemusíte se již dále starat jak o preventivní fyzickou kontrolu stavu budovy a případné opravy, tak ani o zkoušky a potřebné revize u výtahů, hasicích přístrojů, plynovodů, hromosvodů a jiných zařízení, která to vyžadují.

Evidence pohledávek a závazků, pečlivá kontrola a úhrada faktur či analýza bilance výdajů a příjmů spojená s vypracováním plánu do budoucna – rovněž o účetnictví máte v rámci poskytovaného servisu bez vašeho přičinění postaráno.

Stejně jako o kompletní právní servis, který se váže ke smlouvám s nájemci, dodavateli energií a řešení případných dalších problémů.

Related posts