PRIBOR

PRIBOR je zkratka Prague InterBank Offered Rate, což je průměrná sazba, za kterou jsou si banky navzájem ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze.

Proč by vás měla zajímat sazba PRIBOR?

Jedná se o přímý protiklad úvěrové vazby PRIBID a proto sazba PRIBOR je vždy vyšší než PRIBID. Co největší rozdíl mezi oběma je důležitá pro banky, protože je částí jejich zisku. PRIBOR se používá často jako referenční, tj. úrokové sazby, u některých úvěrů jsou buď úplně nebo z části na sazbu PRIBOR vázané a odvíjí se od ní. Úroková sazba se například každý měsíc či kvartál nebo rok mění podle vývoje sazby PRIBOR. Aktuální hodnotu najdete vždy na stránkách České národní banky.

Při stanovení sazby je důležité doba, na jeden den je např. v lednu 2013 stanovená 0,19, dva týdny 0,27, měsíc 0,33, 6 měsíců 0,65 a na jeden rok 0,83. Pro příklad aktuálně je PRIBID na jeden rok jen 0,45. V roce 2012 tato sazba klesla na rekordní minimum. S tím souvisí i aktuálně velice nízké úrokové sazby u hypotečních úvěrů.

Related posts