Na kolik vás vyjde rekonstrukce rozvodů elektřiny?

Rozvody elektřiny v dřívějších dobách podléhaly jiným normám než dnes. Proto rozvody ve starém rodinném domě či v bytech v panelových domech už často nevyhovují nejen současným normám a potřebám, ale mohou být i nebezpečné. U starých bytů i domů je proto třeba posoudit stav elektroinstalace a v případě potřeby provést jejich rekonstrukci.

Kdy provést rekonstrukci rozvodů elektřiny?

Rekonstrukce elektroinstalace je velkým zásahem do domu či bytu. Proto, pokud plánujete rekonstrukci staršího bytu v Praze, zvažte rozšíření celkové rekonstrukce o rekonstrukci rozvodů elektřiny. Jistě by bylo nemilé krátce po kompletní rekonstrukci zjistit závažný problém v rozvodech elektřiny a sekat do zdí nedávno vylepšeného bydlení.

Především u panelákových bytů si uvědomte, že tyto domy byly postaveny před více než třiceti lety. Rozvody jsou provedeny pravděpodobně v hliníku, který oxiduje a při průchodu proudu se zahřívá a křehne. Z tohoto důvodu může dojít až k přerušení spojů. Tyto rozvody nejen že nevyhovují současným normám, ale stávají se nebezpečné, hrozí především vyšší riziko vzniku požáru.

Dnes se pro domácí rozvody používá výhradně měď, která má mnohem lepší vlastnosti než dříve široce využívaný hliník.

Kromě špatného stavu rozvodů vlivem stáří se objevuje i problém s přetížením rozvodů, které před lety byly dimenzovány na mnohem menší množství elektrospotřebičů, než které využívá současná moderní domácnost. V mnohých panelových domech dokonce narazíte na problém s pořízením elektrické trouby či varné desky. Zjistěte si co nejdříve stav vašich rozvodů elektřiny, abyste s tím mohli počítat již při plánování rekonstrukce bytového jádra v Praze.

Výhody nových elektrických rozvodů

Nové rozvody elektřiny se provádí v mědi, zároveň je nainstalován nový jistič, který odpovídá nárokům všech elektrospotřebičů, které domácnost plánuje využívat.

Nové rozvody elektřiny přinesou následující výhody:

  • bezpečnost – nehrozí riziko požáru ani úraz elektrickým proudem
  • spolehlivost – nedochází k častému vyhození pojistek jako u starých přetížených rozvodů, lze pořídit libovolné množství spotřebičů, se kterými by si staré rozvody nemusely poradit, protože v době jejich instalace neexistovaly myčky nádobí, sušičky prádla, domácnosti navíc více využívaly plynové sporáky i trouby, atd.
  • pohodlí – staré rozvody se vyznačují malým množstvím zásuvek i nevhodným umístěním zásuvek a vypínačů. Většina obyvatel panelových domů se proto neobejde bez spleti prodlužovaček všech délek. Před instalací nových rozvodů je vhodné promyslet budoucí rozložení nábytku, tomu uzpůsobit umístění a počet zásuvek, vypínačů i vývodů pro stropní svítidla.

Na kolik vyjde rekonstrukce rozvodů elektřiny?

Cena za rekonstrukci elektroinstalace závisí nejen na velikosti bytu či domu, kde se bude rekonstrukce provádět a na množství zásuvek a vypínačů, ale také na způsobu, jakým bude provedena. Prakticky existují dvě možnosti. První, jednodušší varianta spočívá ve vedení rozvodů v lištách. Tato varianta, která nevyžaduje pracné zasekávání rozvodů do zdi či dokonce panelu, vychází pro byt 2+1 o rozloze 55 m² zhruba mezi 30-50 000 Kč, ovšem oproti zasekání rozvodů do panelu je tato varianta méně estetická.

Mnohem rozšířenější dražší a pracnější varianta, kdy se rozvody vedou vysekanými drážkami ve zdech. Rozvody následně zmizí pod omítkou. V takovém případě může rekonstrukce elektroinstalace u stejně velkého bytu vyšplhat o 15-30 000 Kč výše. Rozdíly v cenách těchto prací také můžete zaznamenat v závislosti na regionu, ve kterém bydlíte.

Related posts