Je nebo není fotovoltaika ekologická?

V současné době se o fotovoltaice mluví opravdu hodně. Neustále se totiž probírá téma “ochrana životního prostředí”. Každý den se setkáme s články, které upozorňují člověka na to, jak planeta každým dnem chřadne jenom proto, že se o ni správně nestaráme, že k ní přistupujeme opravdu ledabyle. Každý člověk může svým dílem pomoct a prospět životnímu prostředí kolem nás. Například může začít sbírat odpadky v lese, také může třídit odpad nebo si může na svůj dům nainstalovat solární elektrárnu, o což se postará firma Solidsun. Jelikož se tvrdí, že fotovoltaika pomáhá prostředí a přírodě, kterou kolem sebe máme, nabízí se otázka, jestli je opravdu tak ekologická, jak se tvrdí. 

Pokud hovoříme o fotovoltaice, hovoříme o metodě přímé přeměny slunečního světla, respektive slunečního záření na elektřinu. Přebytky elektřiny lze tak díky fotovoltaice využít i třeba k ohřevu vody. 

Ano, fotovoltaika je ekologická

Abychom však dlouho nechodili kolem horké kaše a abychom rovnou odpověděli na otázku, kterou si pokládáme – ano, fotovoltaika je skutečně ekologická. K výrobě elektřiny totiž fotovoltaika nepotřebuje nic, co by znečišťovalo ovzduší, při výrobě sluneční energie se nijak neubližuje životnímu prostředí. Opačně tomu je v případě výroby klasické elektřiny. 

To je ostatně důvod, proč lze v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám získat dotaci na fotovoltaiku. Solární panely vyrobí sluneční energii, tím pádem se sníží výroba elektrické energie, tudíž se výrazně sníží znečištění ovzduší a planeta bude jásat a radovat se. 

Použité materiály na solární elektrárnu musí být vysoce recyklovatelné

Je také třeba poznamenat, že zákon nařizuje, aby jednotlivé fotovoltaické články, které vznikají v uzavřených prostorách, byly vyrobeny z vysoce recyklovatelných materiálů. I to je tedy jisté potvrzení toho, že fotovoltaická elektrárna, do které investujeme a na kterou lze získat dotaci, je opravdu tak ekologická, jak se o ní povídá.

Related posts