Jak dochází ke zřízení / zrušení věcného břemene? Pomoci Vám může profesionální advokátní kancelář

Jedním z často diskutovaných právních pojmů, u kterých mnoho lidí nezná jejich přesný význam, je věcné břemeno. V tomto článku si řekneme něco více o tom, jaké druhy věcných břemen rozlišujeme, jak věcné břemeno vzniká, jakým způsobem ho lze zrušit a poradíme Vám, na koho se obrátit, pokud potřebujete s věcným břemenem pomoci.

Co je to věcné břemeno?

Věcné břemeno je termín, který souvisí s věcmi, především s nemovitostmi (nemovitými věcmi). Zjednodušeně řečeno, jedná se o omezení práv vlastníka věci, např. nemovitosti, tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, případně něco konat. Typickým příkladem užití věcného břemene je např. situace, kdy rodiče darují svůj dům dětem, ale chtějí mít garantováno právo v domě doživotně bydlet. Dalším častým příkladem je právo chůze či jízdy vozidly přes cizí pozemek.

Dva typy věcných břemen – služebnosti a reálná břemena

Občanský zákoník věcná břemena dále rozděluje do dvou kategorií podle obsahu povinností na služebnosti a reálná břemena. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Služebnosti – jde o případy, kdy vlastník zatížené věci je povinen ve prospěch jiného určité jednání strpět nebo se nějakého jednání zdržet. Služebnost může být zřízena ve prospěch určité osoby, pak se jedná o osobní služebnost, nebo může být zřízena ve prospěch jiné věci.  V novém občanském zákoníku můžeme nalézt podrobnou úpravu nejčastěji používaných služebností – například služebnost inženýrské sítě, opory cizí stavby, služebnost okapu, právo na svod dešťové vody, právo na vodu, služebnost rozlivu, služebnost stezky, průhonu a cesty, práva pastvy, služebnost užívacího a požívacího právo včetně služebnosti bytu.

Reálná břemena – zde už se jedná o věcné břemeno, u kterého je vlastník zatížené věci povinen něco oprávněné osobě dávat nebo vykonávat. Příkladem může být např. dohoda, kdy rodiče věnují dětem svůj dům a chtějí mít zajištěnu pomoc např. s úklidem, nákupy či jiné pomocné úkony ve stáří.

Vznik věcného břemene

Věcné břemeno může vzniknout různými způsoby – ze zákona a rozhodnutím soudu či příslušného orgánu v případech stanovených zákonem, pořízením pro případ smrti (např. závětí), na základě uzavřené smlouvy nebo vydržením.  Zřizuje-li se věcné břemeno na základě smlouvy k nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí, musí být smlouva vyhotovena v písemné podobě a zároveň je třeba provést vklad do katastru nemovitostí.

Způsoby, jakými může proběhnout zánik věcného břemene

I u zániku věcného břemene je celá řada způsobů, jak k němu může dojít. Nejčastěji k němu dochází na základě:

  • písemné dohody
  • rozhodnutím soudu nebo jiné oprávněného orgánu veřejné moci
  • smrtí oprávněné fyzické osoby (nebyla-li rozšířena na dědice) nebo zánikem oprávněné právnické osoby, v případě osobní služebnosti
  • uplynutím doby, na kterou byla zřízena
  • promlčením práva

Pro pomoc s věcným břemenem se obraťte na advokátní kancelář

Potřebujete zřídit nové věcné břemeno, ale nevíte si s tím rady? Nebo máte naopak zájem o jeho zrušení? Nejrozumnější je v těchto případech obrátit se na zkušené právníky, kteří Vám pomohou situaci vyřešit, zajistí kompletní dokumentaci a poskytnou veškeré potřebné služby, jež s věcnými břemeny souvisejí. Mezi největší odborníky, kteří se problematikou věcných břemen zabývají, patří právníci z pražské advokátní kanceláře Tomáše Lázničky.

Advokátní kancelář Tomáš Láznička TL-AK

Tato renomovaná a úspěšná advokátní kancelář vznikla roku 1996, kdy ji založil bývalý soudce Mgr. Tomáš Láznička. Ten je v současné době jedním z advokátů této kanceláře, kromě něj patří do jeho týmu také Mgr. Jan Žajgla a Mgr. Michal Špulka. Vedle nich ale advokátní kancelář spolupracuje i s celou řadu dalších zkušených expertů, včetně profesionálních soudních znalců, notářů, daňových poradců, soudních exekutorů atd.

Služby advokátní kanceláře Tomáše Lázničky jsou určeny pro zájemce z celé ČR. Právní služby a poradenství jsou vhodné pro fyzické osoby, podnikatele i obchodní korporace – kancelář se zabývá všemi oblastmi práva, takže se na ni můžete obrátit s jakýmkoli právním problémem. Velkým plusem, který je třeba zdůraznit, jsou příznivé ceny – tato advokátní kancelář si neúčtuje žádné přehnané sumy a vždy se snaží o to, aby měl klient co nejnižší náklady.

Mohlo by Vás zajímat: Jak postupovat při prodeji nemovitosti

Sídlo advokátní kanceláře Tomáše Lázničky má perfektní dostupnost a nachází se nedaleko centra Prahy na adrese Bozděchova 1840/7. Kancelář je jen malý kousek od stanice metra Anděl, pro ty, co k ní přijedou autem, je k dispozici bezplatné parkování v okolí. Více informací o advokátní kanceláři, kompletní seznam jejich služeb, podrobné kontaktní údaje a další podrobnosti naleznete na webových stránkách www.tl-ak.cz.

Related posts