Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr patří k nejstarším druhům bankovních úvěrů, jeho charakteristikou je, že k jeho splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nějaké nemovitosti.

Hypoteční úvěr se poskytuje zejména na koupi, výstavbu nebo přestavbu či rekonstrukci nemovitostí, ke koupi podílu nemovitost nebo za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků apod. Je učený určený fyzickým i právnickým osobám a obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ručit lze i jiným objektem.

Typy hypotéčních úvěrů

Nabízí se několik typů úvěrů, účelová hypotéka striktně svázaná s investici do nemovitosti, neúčelová hypotéka (označovaná také jako americká hypotéka), kterou lze použít na cokoli.

Pro úvěr jsou typické pravidelné splátky, tzv. anuitní splácení, kdy je splácena umořovaná půjčka současně s úrokovou platbou, takže jejichž poměr se mění, v průběhu splácení klesá podíl úroku a roste podíl úmoru, to znamená, že každá další splátka obsahuje větší podíl úmoru a nižší část úroku.

Related posts