Dividendy jako stabilní dlouhodobý příjem pro každého?

Termínem dividenda je označen výnos, který vyplácí akciová společnost, jež cenné papíry emitovala, do rukou akcionářů, kteří mají daný cenný papír v držení v rozhodný den pro výplatu dividendy. Jedná se v podstatě o podíl na zisku akciové společnosti, jejíž akcie máte ve vlastnictví. Každá akciová společnost má jinou výši dividendy, jinou četnost vyplácení a také různé šance, zda vám bude vůbec dividenda vyplacena. V dnešním článku se na dividendy podíváme podrobněji.

Kdy a jak se dividenda vyplácí?

Každá akciová společnost má pravidla pro vyplácení stanovena jinak. Na českém trhu je ale zvykem, že k výplatě dividendy dochází jednou za rok, zejména v období duben až říjen (ale není to pravidlem). K výplatě dividendy dochází od jednoho týdne do jednoho měsíce po rozhodném dni. Mohou být dvě formy vyplacení – peněžní či jinou (např. komoditní). Nejčastější způsob vyplacení dividendy jsou ale peníze.

Tip: Hledáte způsob jak ušetřit finanční prostředky? Podívejte se, jak snadno založit offshore společnost

Akciová společnost je povinna hlásit dividendu ČNB, pak musí celou částku složit na speciální bankovní účet, ze kterého jsou pak jednotlivé dividendy vypláceny akcionářům. Jestliže by tedy společnost během období vyplácení dividendy zkrachovala, bude vám dividenda vyplacena, máte-li cenný papír této společnosti ve vlastnictví.

Jaká je míra zdanění dividend?

Podle daňového zákonu se platí 15% srážková daň z dividend, takzvaná srážková daň u zdroje. Ale vy jako příjemce dividendy daň doslova neplatíte. Akciová společnost, která dividendy vyplácí, vám tuto daň strhne, a tak vám bude na účet doručena částka v čisté výši po zdanění. Odvody z dividend tak vyřeší za vás a nemusíte se o nic starat.

V daňovém zákonu se konkrétně popisuje, jak danit kapitálové zisky. Můžete se tam dočíst o této problematice podrobnější informace, a to jak o fyzických osobách podnikatelích, nepodnikatelích, tak i právnických osobách.

Kolik vyplácí velké společnosti na pražské burze?

Burza cenných papírů Praha vám dává aktuální informace o dividendách jak těch nejoblíbenějších, tak i těch méně oblíbených firem. Velmi žádané jsou akcie společností ČEZ, Telefónica C.R., Komerční banka či Philip Morris. Hrubá dividenda na akcii společnosti ČEZ za rok 2012 je 45 Kč, Telefónica C.R. má za stejné období 27 Kč + 13 Kč (snížení emisního ážia), Komerční banka má 160 Kč a Philip Morris má 920 Kč.

Výhody a nevýhody investování do akcií

Hlavní výhodou je, že můžete u investování do akcií získat vyšší výnos oproti jiným konzervativnějším aktivům (spořící a termínové účty). Také je zde vysoká likvidita, což znamená, že stačí cenný papír prodat na burze a rychle získáte peněžní prostředky.

Čerpáte dividendy ze zahraničí? Možná se vám bude hodit překladatelská agentura, abyste se v dokumentech neztratili.

Mezi nevýhody bychom mohli zařadit riziko nenavrácení celé investice do akcií, ovlivňování vývoje ceny akcie sentimentem trhu a významné kolísání ceny akcie v posledních letech. Není tak rozumné za všechny své finance nakoupit akcie, ale rozhodně stojí za zvážení i pro konzervativnějšího investora přesunout část finančních prostředků do cenných papírů buď na přímo nebo prostřednictvím investičních fondů.

Related posts